Dňa 28. februára 2018 sa na Sekretariáte DPO SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcom Krajského operačného strediska záchrannej služby v Trenčíne, ktorý je koordinátorom pre automatické externé defibrilátory.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce medzi Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky resp. dobrovoľnými hasičskými zbormi v jednotlivých regiónoch Slovenska pri zásahoch s používaním automatických externých defibrilátorov, keď je bezprostredne ohrozený život a zdravie postihnutej osoby náhlou zástavou krvného obehu.

V prípade záujmu dobrovoľných hasičských zborov o vykonávanie tejto činnosti, by boli tieto postupne vybavené týmito prístrojmi a zapojené do systému First responder. Členovia DHZ zapojených do tohto systému by boli jedenkrát ročne bezplatne preškolení inštruktormi prvej pomoci OS ZZS SR.