DPO SR v spolupráci so ZRHS pozýva všetkých záujemcov na reprezentačné sústredenie dorastencov a dorasteniek 

pozvanka