Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznamuje celej hasičskej verejnosti, že dňa 19. apríla 2019 vo veku 78 rokov zomrel Vendelín Fogaraš, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v rokoch 1997 - 2002.


 



v osobe zosnulého stráca slovenské dobrovoľné hasičstvo výnimočne erudovanú a tvorivú osobnosť, ktorej prínos je nespochybniteľný, nezameniteľný a nesporný.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 23. apríla 2019 o 13:00 v Slánskej Hute.

Česť jeho pamiatke!