Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu „veliteľ Odbornej školy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR“ so sídlom v Martine.

Podmienky:

Predpokladaný nástup:          

  1. 9. 2019

Základný plat:

832.- €

Prihlášky spolu so životopisom a kópiami dokladov zasielajte do 12. 8. 2019 na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17

831 03 Bratislava