obchod 2

Vážení odberatelia časopisu Požiarnik, v snahe predísť prerušeniu odberu a  nedorozumeniam v zasielaní nášho časopisu, Vás chceme s dostatočným predstihom informovať o možnostiach zabezpečenia si predplatného pre rok 2020.

Ročné predplatné v sume 12,00 € môžu záujemcovia uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  1. Poštovou poukážkou, ktorá je predtlačená a bude vložená v číslach 11/2019 a 12/2019. Na takúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľne iba svoje meno a presnú adresu s PSČ.
  1. Poštovou poukážkou 2. triedy“ (sú k dispozícii na každom poštovom úrade). Poukážku vyplniť na adresu: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava. Poštovou poukážkou je možné uhradiť predplatné aj za viacerých predplatiteľov. V tom prípade je nutné zaslať na poštovú adresu DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava resp. e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. menný zoznam predplatiteľov s presnými adresami s PSČ, na ktoré budú časopisy zasielané.
  2. Priamou úhradou v DPO SR – obchod v Bratislave, kde bude predplatiteľovi vydaný príjmový doklad z elektronickej pokladne.
  3. Bezhotovostným prevodom na bankový účet DPO SR – obchod, číslo IBAN: SK42 0200 0000 0027 4992 7851, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 60205. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa s PSČ. Súčasne je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo zatelefonovať na mob. č. 0918 973 087 hlásenie o platbe, kde je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa, dátum a číslo účtu, z ktorého sa platba realizovala.

        

V prípade, že na úhradu predplatného je potrebná faktúra, objednávky s uvedením adresy odberateľa a jeho IČO, DIČ resp. IČ DPH je potrebné zaslať na vyššieuvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu.

Časopisy budú zasielané až po uhradení predplatného.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top