Bližšie informácie k poskytnutiu dotácií nájdete na:

 

http://www.minv.sk/?zoznam-schvalenych-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2019

http://www.minv.sk/?zoznam-neschvalenych-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2019