V súvislosti s diagnostikovaním pozitívnych prípadov ochorenia COVID – 19 na Slovensku Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky neodporúča svojim organizačným zložkám (Krajské organizácie DPO SR, Územné organizácie DPO SR, Dobrovoľné hasičské zbory) organizovať podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

 

V prípade prijatia konkrétnych opatrení v rámci okresu alebo mesta Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky odporúča sekretariátom územných organizácií riadiť sa pokynmi krízového štábu príslušného okresu alebo mesta.

Dôležitá informácia pre verejnosť


Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):