obchod 2

Na základe podkladov z Územných organizácií DPO SR prinášame prehľad aktivít dobrovoľných hasičských zborov počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom

 

 

ÚzO DPO SR Bratislava:

DHZ Bratislava-Staré Mesto - zabezpečovanie stravy v zariadení IVES v Dúbravke

DHZ Bratislava-Záhorská Bystrica - dezinfekcia ihrísk a parkov

DHZ Bratislava-Čunovo - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Bratislava-Petržalka - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Bratislava-Podunajské Biskupice - dezinfekcia ihrísk, parkov, zastávok MHD

DHZ Bratislava-Rusovce - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Bratislava-Dúbravka - dezinfekcia verejných priestranstiev, dezinfekcia interiérov budov v správe MČ BA-Dúbravka, distribúcia dezinfekčných roztokov

DHZ Bratislava-Devínska Nová Ves – rozdávanie info letákov o Covid-19 na hraničnom moste Slobody, po uzavretí hraničného prechodu kontrola vstupu na moste Slobody, pomoc pri stavbe barikády, s realizáciou poplašných systémov svetelných a zvukových, kamerového monitoringu, kontrola uzavretia prevádzok, šitie a distribúcia rúšok, monitoring športovísk, upozorňovanie civilistov bez rúška, dezinfekcia priestorov, pomoc pri rozdávaní jedla v stredisku Ives v Dúbravke

DHZ Bratislava-Rača - výlep opatrení na detské ihriská, vchody bytových domov, distribúcia rúšok, pomoc s nákupmi a roznos liekov pre seniorov a telesne alebo inak znevýhodnených občanov Rače, hliadky na zhromažďovanie sa občanov, v súčinnosti s Policajným zborom a Mestskou políciou kontrola pohostinstiev, reštaurácií a bufetov, dezinfikovanie hasičskej zbrojnice, dezinfekcia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Rača /ihriskách, pri bufete nad Horárňou, lavičiek a zastávok MHD v Rači/, pomoc v karanténnom centre SOŠ Modra

ÚzO DPO SR Malacky:

DHZ Záhorská Ves - pomoc pri nákupe starším občanom, dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok, usmerňovanie poberateľov soc. dávok pred poštou, usmerňovanie občanov pri nákupe v obchode najmä v piatok a sobotu, dezinfekcia školy, škôlky a okolia

DHZ Malacky - roznášanie rúšok seniorom

DHZ Vysoká pri Morave - roznášanie rúšok seniorom

DHZ Stupava – dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok, pomoc v karanténnom centre IVES v BA-Dúbravke

DHZ Veľké Leváre - roznášanie rúšok

DHZ Plavecké Podhradie - dezinfekcia MŠ, ZŠ a okolie, dezinfekcia okolia kostola

ÚzO DPO SR Pezinok/Senec:

DHZ Častá – pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, .../ v karanténnom centre Častá – Papiernička, dezinfikovanie verejných priestranstiev v obci podľa potreby /autobusové zastávky, okolie obecného úradu, ostatné priestranstvá/

DHZ Doľany – pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, .../ v karanténnom centre Častá – Papiernička, dezinfikovanie verejných priestranstiev v obci podľa potreby /autobusové zastávky, okolie OcÚ, pošta, detské ihrisko, cvičisko/

DHZ Budmerice - rozvoz stravy do karanténneho strediska Častá – Papiernička, dezinfikovanie verejných priestranstiev v obci podľa potreby /autobusové zastávky, okolie zdravotného strediska a OcÚ, ostatné priestranstvá/, rozvoz stravy seniorom v obci

DHZ Bernolákovo - dezinfekcia verejných priestorov, roznášanie rúšok

DHZ Blatné – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Rovinka - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, darovanie krvných doštičiek, pomoc vecnými darmi /uteráky, dezinfekcia, trvanlivé potraviny/ v nocovni pre bezdomovcov DEPAUL

DHZ Reca - výroba a distribúcia 200 ks rúšok, usmerňovanie ľudí pri vstupe na poštu

DHZ Píla - dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom centre Častá-Papiernička

DHZ Nová Dedinka - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Pezinok - pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, .../ v karanténnom centre SOŠ Modra, pomoc v odberovom mieste, asistencia osádke RZP pri znášaní postihnutej osoby do vozidla RZP   

DHZ Modra - pomoc /roznášanie stravy, meranie teploty, .../ v karanténnom centre SOŠ Modra 

DHZ Tureň - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, distribúcia dezinfekčných roztokov, nákup pre rodinu v karanténe

DHZ Zálesie – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Boldog - rozvoz potravín a liekov, zabezpečenie ochranných rúšok, distribúcia ochranných prostriedkov všetkým obyvateľom obce, zabezpečenie bezpečného prevozu darcov krvi vrátane dezinfekcie, hliadkovacia činnosť pre zvýšenie bezpečnosti v obci (kvôli nárastu trestných činov vlámania v susedných obciach), pomoc v karanténnom centre Modra-Harmónia

DHZ Báhoň - pomoc v karanténnom centre SOŠ Modra /roznášanie stravy, meranie teploty, .../

DHZ Most pri Bratislave – distribúcia /cca 1.000 ks/ rúšok dôchodcom v obci

DHZ Senec - pomoc v karanténnom centre Modra-Harmónia /roznášanie stravy, meranie teploty, .../

ÚzO DPO SR Trnava:

DHZ Jaslovské Bohunice, Trnava Centrum, Vlčkovce, Bučany, Križovany nad Dudváhom, Bohdanovce nad Trnavou, Horné Orešany, Šelpice, Lošonec - dozorovanie v prijímacom stane pri Fakultnej nemocnici Trnava

DHZ Jaslovské Bohunice, Bučany - vykonanie dezinfekcie a príprava priestorov internátu na ul. Sibírska Trnava 

DHZ Zeleneč, Košolná, Boleráz I., Boleráz II., Bíňovce - dezinfekcia verejných priestorov obce

DHZ Dlhá - dezinfikácia verejných priestorov obce, finančný príspevok členov DHZ na výrobu rúšok a distribúcia ochranných rúšok seniorom

DHZ Malženice - dezinfikácia verejných priestorov obce, distribúcia ochranných rúšok a roznos stravy seniorom

DHZ Dolné Dubové - dezinfikácia verejných priestorov obce, distribúcia ochranných rúšok  seniorom

DHZ Špačince - dezinfikácia verejných priestorov obce, distribúcia ochranných rúšok a roznášanie obedov seniorom

DHZ Borová - dezinfikácie verejných priestorov obce, pomoc seniorom podľa potreby

DHZ Smolenice - hliadkovanie a usmerňovanie dopravy v obci počas víkendov, nakoľko obec je turistickým centrom

DHZ Dechtice - nákupy pre ZŤP a seniorov, darovanie krvi, dezinfikácia medicínskych prístrojov a nemocničného vybavenia

DHZ Vlčkovce – dezinfikácia verejných priestorov obce, distribúcia ochranných rúšok v obci, vykladanie lietadla na letisku Bratislava a následne požiarny doprovod kolóny do skladov hmotných rezerv SR v Čachticiach

DHZ Brestovany - pomoc pri zriaďovaní karanténneho strediska pre repatriantov v Trnave, výpomoc pri šití a distribúcia rúšok v obci

DHZ Šúrovce - distribúcia ochranných rúšok seniorom v obci, šitie a distribúcia rúšok pre hematologické oddelenie nemocnice v Trnave, členom HaZZ Sereď a policajného zboru Zavar

DHZ Pole - vykonávanie evidencie repatriantov internát hotelovej školy Piešťany vykládka zdravotníckeho materiálu z lietadla na letisku Bratislava, prevoz a vykládka v skladoch SŠHR v Čachticiach, preprava zdravotníckeho materiálu do skladov MV SR v Slovenskej Ľupči, služba v centre pre repatriantov UK Bratislava v Modre-Harmónii

ÚzO DPO SR Dunajská Streda:

DHZ Ohrady - roznášanie rúšok a iná pomoc v rámci obce

DHZ Vrakúň - dezinfekcia priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnych strediskách v Gabčíkove, nákupy pre seniorov

DHZ Mad - dezinfekciu verejných priestorov, rozvoz stravy a pomoc v karanténnych strediskách

DHZ Sap - dezinfekcia priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnych strediskách

DHZ Kyselica, Kľúčovec – 1x týždenne dezinfekcia zastávok, veľkých smetných nádob, roznášanie rúšok

DHZ Ňárad - dezinfekcia priestorov a budov, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom stredisku v Medveďove, pomoc pri presťahovaní cez hranice, nápomocní pri rôznych ďalších výkonoch

DHZ Rohovce – 2x do týždňa dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Vieska - dezinfekcia verejných priestranstiev, šitie rúšok, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnych strediskách Gabčíkovo

DHZ Macov - roznášanie rúšok občanom, ktoré ušili dobrovoľníci, dohľad a usmerňovanie občanov na zbernom dvore, roznášanie dezinfekčných prostriedkov na ruky, dezinfikovanie verejných priestorov /zastávky, detské ihriská, veľkokapacitné kontajnery, .../

DHZ Čiližská Radvaň - dezinfekcia priestorov, výpomoc v karanténnom stredisku v Gabčíkove

DHZ Dolný Štál - dezinfekcia vstupných dvier na verejných budovách, lavičiek, vchodov do obchodov

DHZ Kostolné Kračany - príprava karanténnych priestorov v Gabčíkove

DHZ Medveďov - distribúcia rúšok, pomoc pri nákupe potravín pre seniorov

DHZ Gabčíkovo - práca v karanténnych priestoroch v Gabčíkove od samotného začiatku

DHZ Bodíky - pomoc pri dezinfikovaní verejných priestorov a verejných budov, zastávok SAD, pomoc pri rozvážaní rúšok

DHZ Padáň - dezinfekcia verejných budov, šitie rúšok, distribúcia rúšok

DHZ Jurová - dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz potravín pre dôchodcov

DHZ Orechová Potôň - pomoc v karanténnom stredisku v Gabčíkove, dezinfekcia verejného priestranstva, rozvoz rúšok v obci

DHZ Hubice - dezinfikovanie verejných priestorov / zastávok SAD, okolie cintorína a obecného úradu/, pomoc v karanténnom centre v Gabčíkove

DHZ Veľké Dvorníky - dezinfekcia materskej školy, parkoviska, distribúcia rúšok, nákupy podľa potreby

DHZ Horná Potôň - dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz rúšok

DHZ Horný Bar a Šuľany - roznášanie informačných letákov s popisom dodržiavania potrebných opatrení pred vírusom COVID–19

DHZ Veľká Paka - dezinfekcia verejných priestorov obce (pošta, železničné stanice -Malá Paka, Veľká Paka, autobusové zastávky, detské ihrisko, obecný úrad, park, zbrojnica), dezinfekcia aj obce Kvetoslavov

DHZ Pataš – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok starším občanom, pomoc pri nákupoch starším, bezvládnym občanom na základe požiadavky, meranie teploty návštevníkom obchodu pred miestnym obchodom

DHZ Lúč na Ostrove - dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc v karanténnom zariadení v Gabčíkove, skupinové darovanie krvi 

DHZ Šamorín - príprava ubytovacích priestorov pre repatriantov v karanténnom stredisku v Gabčíkove (na otvorenie S pavilónu), pomoc v karanténnom stredisku v Gabčíkove

DHZ Lehnice - dezinfekcia verejnosti prístupných miest /lavičky v parkoch, v okolí COOP Jednota, OcÚ, pošty, domu smútku, autobusových zastávok, ihrísk a detských ihrísk atď./ v obci Blahová

DHZ Dunajský Klátov - dezinfekcia verejných priestorov / autobusových zastávok, obchodu, kostola a okolia, .../

DHZ Baloň - pomoc v karanténnom stredisku Gabčíkovo, postrekovanie a dezinfekcia verejných priestranstiev v obci, pomoc pri hraničnom priechode Medveďov a výpožička lavičiek a reflektorov na hraničnom priechode

ÚzO DPO SR Galanta:

DHZ Čierny Brod, Čierna Voda, Košúty, Mostová – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Dolné Saliby, Košúty, Mostová, Pata, Váhovce – distribúcia ochranných rúšok

DHZ Horné Saliby, Čierny Brod, Vozokany – pomoc v karanténnych strediskách

ÚzO DPO SR Piešťany:

DHZ Vrbové - meranie a kontrola repatriantov v zariadení MV SR hotel Signál

DHZ Banka - roznášanie rúšok seniorom v obci Banka a dezinfikovanie autobusových zastávok, roznos liekov a potravín seniorom obce Banka

DHZ Moravany nad Váhom – dezinfekcia autobusových zastávok a verejných miest, vyhradených miest na cintoríne, lavičiek a vstupy do verejných budov

DHZ Chtelnica – dezinfekcia priestorov obce, rozvoz rúšok

DHZ Drahovce - dezinfekcia autobusových zastávok a verejných priestranstiev

DHZ Madunice - dezinfekcia autobusových zastávok a verejných priestranstiev 

DHZ Krakovany - rozvoz rúšok seniorom, dezinfekcia autobusových zastávok, základná škola, materská škola, obecný úrad, zariadenie opatrovateľskej služby

DHZ Bojničky - roznášanie rúšok, dezinfekcia autobusových zastávok, verejných priestranstiev, detské ihrisko

DHZ Veľké Orvište - šitie rúšok členkou zboru a jej rodinného príslušníka a následná distribúcia rúšok záchranným zložkám (hasiči, záchranná služba)

ÚzO DPO SR Senica:

DHZ Prievaly - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia, meranie teploty v sociálnom zariadení

DHZ Jablonica - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov

DHZ Podbranč–Horná Dolina - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov 

DHZ Častkov – dezinfekcia verejných priestranstiev /autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia/

DHZ Sobotište - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia mostov a iné

DHZ Koválov – členky učili /cca 400 ks/ rúšok a rozniesli všetkým dôchodcom v obci nad 60 r.

DHZ Lakšárska Nová Ves - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov

DHZ Sekule - osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, pomoc s nákupmi potravín a liekov pre starých a osamelých občanov

DHZ Moravský Svätý Ján - osvetľovanie hraníc medzi Rakúskom, podávanie stravy repatriantom v zaradení VÚC Trnava – Piesočná

DHZ Kúty - šitie a roznos rúšok /1 000 ks/, osvetľovanie hraníc okresu počas veľkonočných sviatkov, stráženie repatriantov na diaľnici D 2 Brodské, darovanie krvi v Bratislave – na výzvu, nákup potravín a liekov pre starších občanov v obci

DHZ Senica - dezinfekcia verejných priestranstiev /autobusových zastávok, lavičiek, zábradlia, mostov a iné/, meranie teploty a asistencia pri vstupe do MsÚ Senica, pomoc pri testovaní v Domove dôchodcov v Senici, podávanie stravy repatriantom v zariadení mesta – chata nad plážou Kunov

ÚzO DPO SR Skalica:

DHZ Holíč – dezinfikovanie verejných priestranstiev, zabezpečovanie centra pomoci pre ľudí bez domova

DHZ Skalica – dezinfikovanie verejných priestranstiev raz týždenne

DHZ Letničie – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok, zabezpečovanie asistenčných hliadok na hraničných prechodoch Holíč-Hodonín a Brodské-Břeclav, zabezpečovanie pitného režimu pre repatriantov na hraničných prechodoch 

DHZ Skalica, Gbely, Chropov, Petrova Ves, Radošovce, Mokrý Háj, Kúty, Popudinské Močidľany, Unín, Kopčany, Koválovec, Vrádište, Brodské – zabezpečovanie asistenčných hliadok na hraničných prechodoch Holíč-Hodonín a Brodské-Břeclav, zabezpečovanie pitného režimu pre repatriantov na hraničných prechodoch 

ÚzO DPO SR Trenčín:

DHZ Trenčianske Teplice - dezinfekcia verejných priestorov, pomoc pri zriaďovaní karanténnych priestorov v zariadení pre seniorov a následná dezinfekcia

DHZ Omšenie – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Dobrá – dezinfekcia verejných priestorov a distribúcia rúšok, dezinfekcia škôlky, ihriska a okolia

DHZ Soblahov - dezinfekcia verejných priestorov obce Soblahov, dezinfekcia obce Mníchova Lehota, zabezpečenie pitnej vody pre repatriantov a slúžiacich príslušníkov na hranič. priechode Drietoma-Starý Hrozenkov, pomoc pri stavaní stanu a osvetlenie stanu, výroba ochranných štítov /10 ks/, vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice, asistencia osádke RZP pri znášaní postihnutej osoby do vozidla RZP

DHZ Ivanovce - vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Chocholná-Velčice - vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Opatovce - vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

SOŠ LT Trenčín - vykladanie materiálu v sklade ŠHR Čachtice

DHZ Trenčianska Turná – šitie a distribúcia rúšok

DHZ Ivanovce – distribúcia rúšok, pravidelný nákup potravín a liekov seniorom, ktorí o to požiadali OcÚ, rozvoz obedov seniorom

DHZ Neporadza – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Trenčianska Teplá – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc a dozor pri vstupe na OcÚ, dodržiavanie hygien. opatrení a odstupu, dezinfekcia okolia školy a detských ihrísk  

DHZ Trenčín-Opatová – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz obedov

DHZ Drietoma – pomoc na hraničnom priechode, dovoz pitnej vody

DHZ Svinná – šitie rúšok, dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Bobot – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Nemšová – distribúcia rúšok pre seniorov, pravidelný nákup potravín a liekov seniorom /na požiadanie/

DHZ Kľúčové - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Ľuborča - distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestorov

ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou:

DHZ Bánovce nad Bebravou – dezinfikovanie priestorov

DHZ Slatina nad Bebravou – distribúcia rúšok

DHZ Prusy – distribúcia rúšok

DHZ Malá Hradná – dezinfikovanie priestorov

DHZ Uhrovec – dezinfikovanie priestorov

DHZ Veľké Chlievany – dezinfikovanie priestorov

DHZ Žitná–Radiša – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Kšinná – dezinfikovanie priestorov

DHZ Dolné Ozorovce – distribúcia rúšok

DHZ Dežerice – dezinfikovanie priestorov

DHZ Veľké Držkovce – distribúcia rúšok

DHZ Čuklasovce - dezinfikovanie priestorov

DHZ Vlčkovo – dezinfikovanie priestorov

ÚzO DPO SR Ilava:

DHZ Nová Dubnica-Kolačín - 1x do týždňa dezinfekcia verejných priestorov /autobusové zastávky, lavičky na námestí, zábradlia priľahlých zastávok, detské preliezky/, dezinfekcia 4 základných škôl a 3 materských škôlok a ich okolia a vstupov do týchto budov  v Novej Dubnici a v časti Kolačín

DHZ Košecké Podhradie - distribúcia rúšok v obci

DHZ Vršatské Podhradie - distribúcia ochranných rúšok, vyčistenie troch vodných zdrojov a následná dezinfekcia miestnych komunikácii

DHZ Zliechov - dezinfekcia autobusových zastávok a lavičiek na verejných miestach, priestorov kostola v obci Zliechov a miestnej časti Košecké Rovné

ÚzO DPO SR Myjava:

DHZ Brezová pod Bradlom - dezinfekcia verejných priestorov 2x do týždňa /lavičky, zábradlia, budova MsÚ, zdravotné stredisko, .../

ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom:

DHZ Modrovka – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Kálnica - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Stará Turá - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bošáca - dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

DHZ Papraď - dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Topolecká - dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Drgoňova Dolina - dezinfekcia verejných priestranstiev a kontajnerov

DHZ Miškech Dedinka - dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

DHZ Hrachovište - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Nová Ves – šitie a distribúcia rúšok

DHZ Pobedim – služby v karanténnom centre Piešťany

DHZ Beckov - dezinfekcia verejných priestranstiev a autobusových zastávok

ÚzO DPO SR Partizánske:

DHZ Skačany – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Kolačno – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Partizánske-Veľké Bielice - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Krásno - rozvoz stravy v spolupráci s SČK, dezinfekcia priestorov, pomoc farskému úradu zo zabezpečením dodržania opatrení pri slúžení nedeľných bohoslužieb

DHZ Veľké Kršteňany - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

ÚzO DPO SR Považská Bystrica:

DHZ Zemiansky Kvašov - dezinfekcia v okolí nemocnice v Považskej Bystrici, verejných priestorov, mostov, dezinfekcia každý druhý deň odberného miesta pri NsP Považská Bystrica

DHZ Horný Moštenec - dezinfekcia zastávok mestskej hromadnej dopravy v meste Považská Bystrica, dezinfekcia každý druhý deň odberného miesta pri NsP Považská Bystrica

DHZ Milochov - dezinfekcia lavičiek v meste, smetných košov, kontajnerov na odoberanie vzoriek pri nemocnici

DHZ Brvnište - dezinfekcia priestranstiev v obci a všetkých zastávok

DHZ Domaniža - dezinfekcia priestranstiev v obci a všetkých zastávok

DHZ Plevník-Drienové - dezinfekcia priestranstiev v obci a všetkých zastávok

DHZ Udiča - dezinfekcia priestranstiev v obci a všetkých zastávok, výpomoc pri dezinfekcii priestranstiev a všetkých zastávok v obci Upohlav, Uhry, Prosné

DHZ Pružina - dezinfekcia verejných priestranstiev obci a všetkých zastávok, výpomoc v ich celom okrsku a dezinfekcia v obci Podskalie, Ďurďové, Tŕstie, Dolný Lieskov, Horný Lieskov

DHZ Prečín - pravidelná dezinfekcia priestranstiev v obci a všetkých zastávok

ÚzO DPO SR Prievidza:

DHZ BOZPO – distribúcia rúšok občanom mesta Prievidza

DHZ Bystričany – roznášanie letákov pre všetkých občanov obce o ochorení COVID–19, roznášanie rúšok všetkým občanom obce, roznášanie dezinfekcie pre všetkých občanov obce, denne sa monitoruje obec najmä vo večerných hodinách na zabránenie zhromažďovaniu sa v obci hlavne tínedžerov, účasť v krízovom štábe obce, pravidelná spolupráca so starostom obce, dezinfekcia verejných priestorov /autobusové zastávky, detské ihriská/

DHZ Cigeľ - činnosť DHZ spočíva v dezinfekcií verejných priestorov, distribuujú sa potraviny, ktoré si občania objednali na obecnom úrade.

DHZ Kamenec pod Vtáčnikom – dezinfekcia verejných kontaktných plôch /lavičky, odpadové koše, zábradlia a pod. /

DHZ Kanianka – dezinfekcia verejných priestranstiev /autobusových zastávok, športových Ihrísk, zábradlí, detských ihrísk, priestorov ZŠ a MŠ/, roznášanie rúšok osobám starším ako 65 rokov, šitie rúšok, zabezpečenie materiálu na šitie rúšok z vlastných zdrojov, pomoc pri roznášaní obedov starším osobám, informovanie občanov o opatreniach v súvislosti s COVID-19

DHZ Kocurany - dezinfekcia verejných priestranstiev /autobusové zastávky, nádoby na odpad 1 100 l/, rozdanie ochranných rúšok všetkým seniorom obce

DHZ Koš – dezinfekcia verejných priestorov obce Koš a aj obce Sebedražie, distribúcia rúšok v obci Koš

DHZ Morovno – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok, roznášanie informačných letákov, nákup potravín pre seniorov na požiadanie, pomoc s platbou online

DHZ Nedožery-Brezany – distribúcia rúšok všetkým občanom nad 60 rokov, dezinfekcia exponovaných miest v obci, edukácia občanov v boji proti vírusovému ochoreniu COVID 19

DHZ Nitrica - dezinfikovanie spoločenských priestorov v obci /obchody, autobusové zastávky, pošta, lavičky, oddychové zóny, .../

DHZ Poluvsie – roznášanie rúšok /šili pracovníci OcÚ/ seniorom v obci, dezinfekcia športového areálu a autobusovej zastávky, dezinfekcia okolia zdravotného strediska, jednorazový sponzorský dar vo forme jednorazových rúšok a jednorazových rukavíc pre Červený kríž pobočka Prievidza, dozor pri vstupe do miestnych potravín /počas sviatkov Veľkej noci/

DHZ Opatovce nad Nitrou - dezinfekcia verejných priestorov v obci Kocurany

DHZ Bojnice – dezinfekcia verejných priestorov /autobusové zastávky, lavičky, detské ihriská, .../

DHZ Lipník – roznášanie rúšok obyvateľom obce, dezinfekcia verejných priestorov obce

DHZ Lehota pod Vtáčnikom I. – dezinfekcia verejných priestorov /autobusové čakárne, detské preliezky, priestory pred obchodmi, miesta s väčším pohybom občanov, .../

DHZ Malinová – dezinfekcia verejných priestranstiev obce

DHZ Valaská Belá – dezinfekcia verejných priestorov v obci /autobusové zastávky, detské ihriská, .../

DHZ Zemianske Kostoľany – dezinfekcia verejných priestorov /v okolí Kultúrneho domu, obchodov, na detských ihriskách, na všetkých lavičkách v obci, v parku a na námestí, autobusových zastávkach, železničnej stanici, na kontajneroch na separáciu, ale aj na spoločných kontajneroch na komunálny odpad pri bytových domoch,.../, pomoc v karanténnom zariadení v meste Banská Štiavnica, dezinfekcia areálu MŠ,

DHZ Chrenovec–Brusno – postavenie filtračného stanu pred nemocnicou v Bojniciach a pomoc pri filtrovaní pacientov, dezinfekcia priestorov nemocnice, vydezinfikovanie 250 autobusov SAD Prievidza, Handlová, Nováky a Bánovce nad Bebravou, vydezinfikovanie verejných priestranstiev v obci /autobusové zastávky, priestory pri zdravotnom stredisku, obecnom úrade, samotný obecný úrad, okolie predajne COOP Jednota, ambulancie zdravotného strediska, .../, dobrovoľnícke práce v nemocnici v Bojniciach, dezinfekcia lekární v Prievidzi, kontrola pred predajňou COOP Jednota, distribúcia rúšok pre občanov, pre pracovníkov COOP Jednota, ŽSR, lekárne, pomoc pri dovoze potravín a liekov

ÚzO DPO SR Púchov:

DHZ Záriečie - dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy DHZ Dolné Kočkovce - distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Streženice - distribúcia rúšok

DHZ Nosice – dezinfikovanie verejných priestorov a distribúcia rúšok

ÚzO DPO SR Nitra:

DHZ Alekšince - dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Dyčka - dezinfikovanie verejných priestorov, hliadkovanie

DHZ Rišňovce - dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Svätoplukovo - dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Lehota - dezinfikovanie verejných priestorov

ÚzO DPO SR Šaľa:

DHZ Šaľa-Veča - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Hájske - odber biologického materiálu

DHZ Trnovec nad Váhom - dezinfekcia verejných priestranstiev

ÚzO DPO SR Komárno:

DHZ Hurbanovo - pomoc seniorom – roznášanie liekov, nákupy, novín, dobíjanie kreditu, psychická podpora, roznášanie rúšok /1000 rúšok/, dezinfekcia detských ihrísk

DHZ Nesvady - zorganizovanie a pomoc pri odovzdávaní humanitárnej potravinovej pomoci pre odkázané rodiny, dohliadanie na zabezpečenie nariadenia na trhovisku a zbernom dvore

DHZ Radvaň nad Dunajom - výroba a distribúcia ochranných rúšok pre odkázaných obyvateľom v dedine, nákup potravín pre dôchodcov podľa potreby

DHZ Brestovec - nákup potravín pre dôchodcom, roznášanie rúšok, dezinfekcia verejného priestranstva /obecný úrad, miestna škôlka, lavičky v parku, autobusové zástavky, smetné nádoby, .../

DHZ Iža - roznášanie ochranných rúšok a propagačného materiálu

DHZ Okoličná na Ostrove - roznášanie rúšok

DHZ Zemianska Olča - rozdávanie rúšok a dohliadnutie na dodržovania nariadenia krízového štábu

DHZ Sokolce - pomoc v karanténnom stredisku Gabčíkovo, dezinfekcia verejných priestranstiev v obci Sokolce, Veľký Meder a Holiare, dezinfekcia žel. stanice Bodza

DHZ Chotín - šitie a distribúcia rúšok v obci

DHZ Kameničná - dezinfekcia verejného priestranstva /lavičky, detské preliezky, autobusové zastávky, nádoby na zber odpadu, .../

ÚzO DPO SR Levice:

DHZ Kozárovce – odber vzoriek – asistencia armádnej jednotke pri reštaurácii Stop, uzavretie rómskej osady – asistencia, dezinfekcia verejných priestorov,

DHZ Hontianska Vrbica – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tehla - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tekovské Lužany - dezinfekcia verejných priestorov, zdravotné stredisko, pošta, obchody  

DHZ Drženice - dezinfekcia verejných priestorov, nákupy seniorom

DHZ Bohunice – roznášanie rúšok, pomoc seniorom pri nákupoch a donáška nákupov, školenie obyvateľov o dezinfikovaní v jednotlivých domácnostiach

DHZ Zbrojníky - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tlmače - dezinfekcia verejných priestorov, /lavičiek, preliezok, kontajnerov, .../, kontrola rúšok pred supermarketom, hliadkovanie po meste

ÚzO DPO SR Nové Zámky:

DHZ Salka - asistenčná služba v dňoch 13.3.-15.3.2020 na hraničnom priechode Salka – Letkés /Maďarsko/

DHZ Bajtava – šitie a distribúcia rúšok obyvateľom obce, dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Úľany nad Žitavou – šitie a distribúcia rúšok občanom, zabezpečovanie rozvozu potravín pre odkázaných občanov, zabezpečovanie dezinfekciu košíkov a dozor v predajni COOP v obci

DHZ Dvory nad Žitavou - distribúcia rúšok občanom 

ÚzO DPO SR Topoľčany:

DHZ Prašice - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, poskytovanie informácií na obecnej linke

ÚzO DPO SR Zlaté Moravce:

DHZ Žitavany - dezinfekcia verejných priestorov

ÚzO DPO SR Žilina:

DHZ Brodno – dezinfekcia verejných priestranstiev /detské ihriská, .../

DHZ Dolná Tižina – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Ďurčiná – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Horný Hričov - dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

DHZ Jasenové – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Mojšová Lúčka - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Podhorie – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Poluvsie – rozvoz rúšok

DHZ Šuja – dezinfekcia verejných priestranstiev, šitie a rozvoz rúšok, iná pomoc /distribúcia info letákov /, príprava priestorov na sv. omšu /dezinfekcia, rozmiestnenie lavíc, dezinfekcia rúk pred sv. omšou, rozdávanie rúšok, .../  

DHZ Trnové - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Turie – dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

DHZ Varín – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Vranie – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bytčica – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Divina - dezinfekcia verejných priestranstiev /školské a detské ihriská, verejné priestranstvo pred KD /,

DHZ Gbeľany – distribúcia rúšok

DHZ Horný Hričov - dezinfekcia verejných priestranstiev, nákup seniorom

DHZ Konská – rozvoz stravy

DHZ Lutiše – šitie a distribúcia rúšok

DHZ Babkov - dezinfekcia verejných priestranstiev /zastávky SAD, dom smútku, lavičky, zábradlia, vchody do verejných budov, priestranstvo pred obchodom, .../

DHZ Krasňany – dezinfekcia verejných priestranstiev /zastávky SAD, dom smútku, lavičky, zábradlia, vchody do verejných budov, smetné nádoby, priestranstvo pred obchodom, .../

DHZ Lietava – dezinfekcia verejných priestranstiev /zastávky SAD, dom smútku, lavičky, zábradlia, vchody do verejných budov, smetné nádoby, priestranstvá pred obchodmi, .../

DHZ Žilina-Zástranie – dezinfekcia verejných priestranstiev /zastávky MHD, SAD, lavičky, zábradlia, vchody do verejných budov, smetné nádoby, priestranstvá pred obchodmi, .../

ÚzO DPO SR Bytča:

DHZ Hliník nad Váhom - nákup starým a chorým ľuďom, vyzdvihnutie liekov  

DHZ Maršová–Rašov – dezinfekcia zastávok SAD

DHZ Veľké Rovné – dezinfikovanie zastávok SAD

DHZ Setechov - 60 ks rúšok odovzdalo Farskému úradu Petrovice

DHZ Hlboké nad Váhom - dezinfikovali zastávky SAD

DHZ Jablonové - distribúcia rúšok dôchodcom

DHZ Petrovice - dezinfikovanie zastávky SAD a kontajnery separovaného odpadu v obci Petrovice i Setechov

DHZ Hradná – členovia DHZ odovzdali Domovu dôchodcov v Hrabovom 150 bavlnených rúšok, ktoré ušili hasičky DHZ a 140 ks hygienických pomôcok pre seniorov, pomoc pri oboznamovaní veriacich o pravidlách pri vstupe do kostola

ÚzO DPO SR Čadca:

DHZ Čierne pri Čadci - dezinfekcia v obci, rozvoz nákupov

DHZ Oščadnica - dezinfekcia v obci  

DHZ Skalité - dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok

DHZ Svrčinovec - dezinfekcia hraničný prechod colnica, dezinfekcia kostola + kaplnky 

DHZ Čierne-Zágrunie - nákup a dovoz nákupu pre dôchodcov na chalupu

DHZ Turzovka - dezinfekcia v meste, dezinfekcia vnútorných priestorov v kostole, dezinfekcia materskej škôlky v Dlhej nad Kysucou

DHZ Korňa - dezinfekcia nemocnica Čadca, dezinfekcia hraničný prechod Svrčinovec, dezinfekcia hraničný prechod Makov, dezinfekcia v obci, rozvoz liekov, rozvoz rúšok v obci 

DHZ Makov - dezinfekcia hraničný prechod colnica, poskytnutie priestorov zbrojnice policajtom, vojakom a hasičom, dezinfekcia verejných priestranstiev v obci

DHZ Podvysoká - roznášanie rúšok v obci

DHZ Vysoká nad Kysucou - kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, šitie rúšok, rozvoz stravy a liekov 

DHZ Horný Kelčov - kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené, šitie rúšok, rozvoz stravy a liekov

DHZ Krásno nad Kysucou - dezinfekcia v meste, dezinfekcia kostola, dezinfekcia Základnej školy

DHZ Dunajov - dezinfekcia v obci, dezinfekcia školy a škôlky

DHZ Klubina - šitie rúšok, koordinovanie ľudí v kostole pri sv. omši

DHZ Nová Bystrica - kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené

DHZ Vychylovka - kontrola lokalít chatových oblastí majiteľov zo zahraničia, či nie sú porušené

DHZ Radôstka - dezinfekcia v obcí, dezinfekcia v okolí kostola

DHZ Stará Bystrica – dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok v obci, koordinovanie ľudí v kostole pri sv. omši, dezinfekcia detských ihrísk 

DHZ Zborov nad Bystricou - dezinfekcia v obci, roznášanie rúšok, dezinfekcia priestorov školy a ihriska

DHZ Raková - roznášanie rúšok v obci

DHZ Olešná - dezinfekcia v obci

DHZ Staškov - dezinfekcia v obci, dezinfekcia kaplnky   

DHZ Zákopčie-Ústredie - dezinfekcia v obci  

DHZ Zákopčie Tarabov - nákup a dovoz nákupu dôchodcom, dezinfekcia školy a multifunkčného ihriska

DHZ Čadca – balenie a distribúcia rúšok, výdaj stravy a dezinfekcia v karanténnom zariadení /Čierne–Zágrunie/, dezinfekcia verejných priestranstiev v meste

DHZ Klokočov - dezinfekcia vnútorných priestorov v kostole

ÚzO DPO SR Dolný Kubín:

DHZ Horná Lehota – dezinfekcia verejných priestranstiev /zastávka autobusu a vlaková zastávka, odpadové koše v obci, lavičky na sedenie, prístupové chodníky na úrady a predajne,.../, distribúcia rúšok

DHZ Zábiedovo – distribúcia rúšok

DHZ Vyšný Kubín – rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Suchá Hora – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bobrov - distribúcia rúšok, rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Kraľovany - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok, rozvoz stravy dôchodcom

DHZ Istebné - distribúcia rúšok, obhliadka obce

DHZ Zubrohlava - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Oravské Veselé - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Krušetnica - distribúcia rúšok, obhliadka obce

DHZ Kňažia - dezinfekcia verejných priestranstiev 

DHZ Novoť – distribúcia rúšok

DHZ Rabča - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok, koordinácia občanov v kostole počas veľkonočných sviatkov

DHZ Sihelné - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok, návšteva samostatne žijúcich seniorov, účasť na akte pohrebu

DHZ Podbiel - dezinfekcia verejných priestranstiev,

DHZ Pribiš - distribúcia rúšok, kontrola na nosenie rúšok

DHZ Hladovka - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok,

DHZ Oravský Biely Potok - distribúcia rúšok

DHZ Lomná - dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz stravy, distribúcia rúšok, návšteva seniorov

DHZ Mútne - distribúcia rúšok, rozvoz stravy, návšteva seniorov, účasť na akte pohrebu

DHZ Zázrivá - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Vaňovka – koordinácia občanov v kostole

DHZ Oravská Polhora - koordinácia občanov v kostole

DHZ Babín – dezinfekcia verejných priestorov a distribúcia rúšok, návšteva seniorov

ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto :

DHZ Povina - dezinfekcia autobusových zastávok, dezinfekcia domu smútku, distribúcia rúšok v obci

DHZ Ochodnica - dezinfekcia v obci (verejné priestranstvá, zastávky, lavičky a veľkokapacitné kontajnery)

DHZ Rudinská – dezinfekcia v obci (verejné priestranstvá, autobusové zastávky, veľkokapacitné kontajnery, detské ihrisko), dezinfekcia v okolí domu nádeje a cintorína

DHZ Kysucké Nové Mesto - roznášanie rúšok občanom nad 65 rokov, dezinfekcia verejných priestranstiev mesta a mestských častí

DHZ Horný Vadičov – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Kysucký Lieskovec - dezinfekcia všetkých autobusových zástaviek, zberných kontajnerov a centra oddychovej zóny v obci, výpomoc pri nakupovaní potravín pre imobilných občanov /

DHZ Snežnica - čistenie a dezinfekcia verejných priestorov (autobusové zástavky, lavičky a detské preliezačky v parku, priestory pred predajňami potravín, zábradlia, schodiská a vstupné dvere do priestorov, kontajnerové stojiská a spoločné priestory bytových domov, vstupy do priestorov do OcÚ a pošty), dezinfekcia kostola po každej bohoslužbe

DHZ Rudina - dezinfekcia verejných priestranstiev /školské ihriská, zastávky nádoby na smeti, zábradlia na mostoch, vonkajšie priestory železničnej stanice v obci,.../, dezinfekcia objektu zariadenia CSS Litovelská /interiér aj exteriér zariadenia - okolie CSS+ vonkajšie smetné nádoby/

ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš:

DHZ Dúbrava - roznášanie rúšok občanom

DHZ Hybe - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Liptovská Porúbka - pomoc v karanténnom zariadení. Bystrá - Liptovský Ján

DHZ Liptovská Kokava - roznášanie rúšok občanom, pomoc v karanténnom zariadení Bystrá - Liptovský Ján, dezinfekcia verejných priestranstiev 

DHZ Liptovský Peter - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Uhorská Ves - šitie a distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZM Liptovský Mikuláš - pomoc v karanténnom zariadení Bystrá- Liptovský Ján

DHZ Bodice - pomoc v karanténnom zariadení Bystrá - Liptovský Ján

DHZ Liptovská Ondrašová - pomoc v karanténnom zariadení Bystrá - Liptovský Ján

DHZ Smrečany - pomoc v karanténnom zariadení Bystrá - Liptovský Ján

DHZ Pribylina - pomoc v karanténnom zariadení Bystrá - Liptovský Ján, príprava karanténnej miestnosti, roznášanie rúšok

DHZ Galovany - dezinfekcia verejných priestranstiev

ÚzO DPO SR Martin:

DHZ Blatnica - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, hliadkovanie a usmerňovanie turistov počas víkendov

DHZ Bystrička - dezinfekcia verejné priestranstvo v obci, rozvoz rúšok pre občanov, hliadkovanie na frekventovanej cyklotrase

DHZ Folkušová - nákup osamelým občanom

DHZ Kláštor pod Znievom - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Košťany nad Turcom - dezinfekcia verejné priestranstvo v obci, nákup osamelým občanom

DHZ Lipovec - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Priekopa - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, podľa potreby pomoc krízovému štábu mesta Martin

DHZ Nolčovo - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok občanom

DHZ Príbovce - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok 

DHZ Ratkovo - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok

DHZ Sklabinský Podzámok - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok starším občanom

DHZ Slovany - hliadkovanie v prírode, usmerňovanie turistov počas víkendov  

DHZ Socovce - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Sučany - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Trebostovo - nákup starším osamoteným občanom

DHZ Turčiansky Ďur - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, šitie a rozvoz rúšok pre občanov 

DHZ Turany - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, sponzorský dar na ušitie rúšok pre občanov mesta Turany, zabezpečenie rozvozu rúšok

DHZ Turčianske Jaseno - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Turčianske Kľačany - hliadka a usmerňovanie turistov

DHZ Turčiansky Peter - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Valča - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Vrícko - dezinfekcia verejného priestranstva v obci, rozvoz rúšok 

DHZ Vrútky - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Žabokreky - dezinfekcia verejného priestranstva v obci

DHZ Záturčie - dezinfekcia verejného priestranstva v mestskej časti Záturčie, nákup a roznos rúšok pre starších členov a občanov mestskej časti Záturčie

DHZ Spojená škola Martin - dezinfekcia a príprava internátu /karanténa pre zdravotný personál/

DHZ Karlová - zabezpečenie a distribúcia rúšok pre celú obec

DHZ Šútovo - dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Necpaly - dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Rakovo – dezinfekcia verejných priestorov v obci

ÚzO DPO SR Ružomberok:

DHZ Lisková – dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok, distribúcia infoletákov, dezinfekcia školských priestorov

DHZ Likavka - dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom stredisku Donovaly, dezinfekcia školských priestorov

DHZ Turík - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Ludrová - dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy

DHZ Vlkolínec - dezinfekcia verejných priestorov, dezinfekcia školských priestorov

DHZ Liptovská Štiavnica - šitie a distribúcia rúšok, dezinfekcia školských priestorov

DHZ Lúčky - dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok, zabezpečenie liekov pre seniorov podľa potreby

DHZ Stankovany–Rojkov - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Kalameny - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Švošov - dezinfekcia školských priestorov

ÚzO DPO SR Turčianske Teplice:

DHZ Turčianske Teplice – dezinfekcia verejných priestorov a detských ihrísk, distribúcia 800 ks rúšok seniorom, príprava okolia zriadeného karanténneho strediska Internát Horné Rakovce-Turčianske Teplice

DHZ Slovenské Pravno – distribúcia rúšok

DHZ Mošovce – dezinfekcia obecného úradu

DHZ Turčianske Teplice-Diviaky – distribúcia rúšok seniorom

DHZ Horná Štubňa – asistenčná hliadka pri pohrebe (regulácia zhromaždenia osôb)

DHZ Malý Čepčín – dezinfekcia verejných priestranstiev /pri obchode, pošte, obecnom úrade, zastávky SAD a ŽSR, .../, nákup potravín pre rodiny v karanténe,

DHZ Jazernica - dezinfekcia verejných priestorov /autobusová zástavka, železničná stanica, .../

ÚzO DPO SR Banská Bystrica:

DHZ Banská Bystrica-Sásová – roznášanie rúšok, nákup a rozvoz potravín na požiadanie občanov, zapožičanie materiálneho vybavenia DHZ /elektrocentrály, rampové osvetlenie, predlžovacie káble/ pre stavbu stanového mestečka v Laskomerskej doline

DHZ Strelníky - roznášanie rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev /lavičky, zastávky SAD, zbrojnice a techniky/, dezinfekcia sociálneho zariadenia pre dôchodcov, nákupného strediska

DHZ Turecká - distribúcia ochranných rúšok, ktoré zabezpečila obec, kontrola chatovej osady SALAŠKY, kde sa pohybujú v zvýšenej miere turisti

DHZ Ľubietová - dozor a usmerňovanie občanov pri nákupoch v obchodných prevádzkach, dezinfekcia verejných miest - zastávky autobusu, priestranstvo pred obchodnými prevádzkami, zábradlia okolo potoka a miesta, kde je zvýšený pohyb obyvateľov

DHZ Vlkanová - členky DHZ z donesených materiálov na zbrojnici šili ochranné rúška pre občanov, následne ich aj distribuovali, roznos jedla pre dôchodcov, dezinfikovanie zastávky v obci, kontajnery na komunálny odpad, šitie rúšok pre oddelenie neurochirurgie Rosveltovej nemocnice

DHZ Hrochoť - dezinfekcia priestorov na autobusových zastávkach, v sociálnom zariadení, distribúcia rúšok, rozvoz pitnej vody.

DHZ Nemce – dezinfekcia autobusových zastávok prímestskej dopravy v obci Nemce a verejných priestranstiev, vchodov do prevádzok predajní v obci, vchodových priestorov do kultúrneho domu

DHZ Badín – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Staré Hory - dezinfekcia autobusových zastávok, vstup do zdravotného strediska, obecného úradu, na poštu, plochy pred obchodmi na Starých horách, v osadách Polkanová a Jelenec

DHZ Motyčky - rozvoz rúšok miestnym obyvateľom, kontrola chát v dolinách - výskyt väčšieho počtu chatárov

ÚzO DPO SR Brezno:

DHZ Brezno – dezinfekcia verejných priestorov na území mesta 1x do týždňa, distribúcia vody pre marginalizované rómske komunity na území Brezna

DHZ Pohronská Polhora - rozvoz rúšok, rozvoz nákupov

DHZ Heľpa - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok pre obyvateľov obce nad 65 rokov a marginalizované skupiny obyvateľov, pomoc pri zabezpečení donášky potravín obyvateľov, ktorí boli v karanténe /cestovateľská anamnéza/, technické zabezpečenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Heľpe, dezinfekcia detských ihrísk, okolia materskej, základnej a základnej umeleckej školy

DHZ Závadka nad Hronom - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bystrá - dezinfekcia verejných priestranstiev, rozvoz rúšok

DHZ Hronec - dezinfekcia priestorov a distribúcia rúšok

DHZ Drábsko - distribúcia hygienických rúšok všetkým občanom obce, nakupovanie potravín pre starých a imobilných občanov, dezinfekcia verejných priestranstiev každú nedeľu

DHZ Pohorelá - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Osrblie - dezinfikovanie verejných priestranstiev, pomoc s nákupom potravín pre osoby staršie ako 70 rokov 

DHZ Predajná - dezinfekcia verejných priestranstiev

ÚzO DPO SR Krupina:

DHZ Lackov – distribúcia rúšok

DHZ Ladzany – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Krupina – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Kozí Vrbovok – dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Uňatín – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok

DHZ Cerovo - dezinfekcia verejných priestorov /autobusová zastávka, detské ihrisko, okolie obchodu a OcÚ/

DHZ Dudince - plošná dezinfekcia celého mesta

ÚzO DPO SR Lučenec:

DHZ Poltár, Tomášovce, Holiša, Dobroč, Breznička, Fiľakovo, Halič, Stará Halič, Mýtna, Kokava nad Rimavicou, Cinobaňa, Veľké Dravce, Radzovce, Lovinobaňa, Ružiná, Lučenec, Divín – dezinfekcia verejných priestorov, autobusových zastávok, lavičiek, distribúcia rúšok  

ÚzO DPO SR Revúca:

DHZ Hucín, Držkovce, Ratková, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Lubeník – dezinfekcia verejných priestranstiev, budov, autobusových zastávok, lavičiek

DHZ Gemer, Gemerská Ves, Kameňany – dezinfekcia verejných priestranstiev, budov, autobusových zastávok, lavičiek, distribúcia rúšok

DHZ Jelšava - dezinfekcia verejných priestranstiev, budov, lavičiek, autobusových zastávok, zariadení opatrovateľskej služby, distribúcia rúšok

DHZ Kameňany, Muráň, Jelšava, Muránska Dlhá Lúka, Lubeník – dezinfekcia priestorov ZŠ a MŠ

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota :

DHZ Dolné Zahorany – dezinfekcia verejných priestorov, výroba a distribúcia rúšok

DHZ Belín - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Číž - dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok

DHZ Rimavská Baňa – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok, pomoc s nákupmi a donáškou liekov, čistenie studní, pomoc pri vyplácaní dávok

DHZ Hajnáčka – dezinfekcia verejných priestorov a výroba a distribúcia rúšok, rozvoz stravy 

DHZ Hostice – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Tisovec – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, pomoc s nákupmi

DHZ Rimavské Brezovo – dezinfekcia verejných priestorov, výroba a distribúcia rúšok a čistenie studní, pomoc pri vyplácaní dávok

DHZ Ivanice – dezinfekcia verejných priestorov, výroba a distribúcia rúšok a čistenie studní

DHZ Veľké Teriakovce - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok,

DHZ Chrámec – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, pomoc s nákupmi, pomoc pri zabezpečovaní testovania rómskej komunity

DHZ Ožďany - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, čistenie studní

DHZ Hrachovo - dezinfekcia verejných priestorov /zastávok SAD, zdravotné stredisko, dom smútku, zberný dvor, .../, pomoc s nákupmi

DHZ Rumince - dezinfekcia verejných priestorov /zastávky SAD, .../

DHZ Teplý Vrch – dezinfekcia verejných priestorov /zastávky SAD, .../, pomoc s nákupmi

ÚzO DPO SR Veľký Krtíš:

DHZ Želovce - dezinfekcia verejných priestorov v obci, predsedníčka DHZ a zároveň aj ÚzO DPO SR Veľký Krtíš - šitie rúšok pre členov Pléna ÚzO, DHZ Želovce ako aj OR HaZZ Veľký Krtíš

DHZ Vinica - šitie rúšok pre celú obec (cca 1600 ks) a ich distribúcia, pomoc seniorom- roznáška nákupov, liekov

DHZ Modrý Kameň - šitie rúšok pre mesto Modrý Kameň,

DHZ Hrušov - súčinnosť so SČK pri zabezpečení materiálu na rúška, montáž špeciálnej techniky na dezinfekciu verejných priestorov do Iveco, monitoring v obci

DHZ Čeláre - dezinfekcia verejných priestorov v obci a 4 okolitých obciach v týždňových intervaloch resp. podľa potreby

DHZ Bušince - kontrolná činnosť v obci pri dodržiavaní nariadení

DHZ Záhorce - dezinfekcia priestorov v obci  

DHZ Veľká Ves nad Ipľom - pravidelná dezinfekcia verejných priestorov a priestranstiev pred budovami (pošta, zdravotné a nákupné stredisko, zastávka SAD...)

ÚzO DPO SR Detva/Zvolen

DHZ Budča – dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok pred obchodom, poštou, upozorňovanie občanov na rozstup

DHZ Bzovská Lehôtka - dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Zvolenská Slatina - dezinfikovanie priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Látky – distribúcia rúšok

DHZ Sliač – upozorňovanie na rozstup pred potravinami a vstup s rúškami

DHZ TU vo Zvolene – asistencia pri odubytovávaní študentov TU vo Zvolene (meranie teploty pri vstupe do objektov), práca v krízovom štábe TU vo Zvolene, činnosť v rámci jednotky DHZM Zvolen

DHZM Zvolen (členovia z radov DHZ Zvolen a DHZ TU vo Zvolene) - dezinfekcia verejných priestorov (autobusové zastávky, detské ihriská, lavičky, priestory pred úradmi štátnej správy), výroba a distribúcia rúšok, spolupráca s RTVS, štúdio Banská Bystrica, pri spracovaní rádio a televíznych vstupov k aktivite členov DPO SR v rámci Covid 19

DHZ Zvolen – dezinfekcia verejných priestorov /lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok, .../, výroba a distribúcia rúšok, práca v krízovom štábe mesta, dovoz materiálu a zariaďovanie karanténneho strediska pre bezdomovcov

DHZ Veľká Lúka, Sielnica – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Lieskovec – dezinfekcia verejných priestranstiev

ÚzO DPO SR Žiar nad Hronom:

DHZ Prochot – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Hronská Dúbrava - dezinfikovanie verejných priestorov

DHZ Janova Lehota – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Sklené Teplice – dezinfikovanie verejných priestorov, areálu ZŠ a MŠ, distribúcia rúšok, donáška liekov, nákup potravín pre seniorov

DHZ Nová Baňa – dezinfikovanie verejných priestorov, distribúcia rúšok, meranie teploty v osade ul. Partizánska

DHZ Beluj – rozvoz stravy, zabezpečenie liekov

DHZ Hliník nad Hronom - dezinfekcia autobusových zastávok v obci

DHZ Bartošova Lehôtka - dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Banský Studenec – dezinfekcia verejných priestorov,

DHZ Hronská Dúbrava – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok,

DHZ Podhorie – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok,

DHZ Psiare – dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz nákupov

DHZ Kremnické Bane – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, nákup potravín a liekov

DHZ Žiar nad Hronom – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom centre

DHZ Banská Štiavnica – dezinfekcia verejných priestorov, výdaj potravinových balíčkov na hasičskej zbrojnici

DHZ Žarnovica - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Veľké Pole - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Lovča – distribúcia rúšok /650 ks/, čistenie obce

DHZ Trnavá Hora-Jalná - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Kunešov - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Hrabičov – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok

DHZ Orovnica - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok

DHZ Hodruša Hámre - dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc  pri odbere vzoriek, pomoc SBS pri odovzdávaní sociálnych dávok na pošte

ÚzO DPO SR Prešov:

DHaZZ Chmeľov o.z. - zabezpečenie činnosti v karanténnom stredisku Družba Bardejov, dezinfekcia verejných priestranstiev, zabezpečenie rozvozu nákupov v obciach Ruská Nová Ves, Teriakovce a Medzianky /okr. Vranov n.Topľou/, dezinfekcia kostolov Teriakovce, Ruská Nová Ves, Solivar, Chmeľov a Medzianky, dezinfekcia škôlky - Ruskej Novej Vsi a Pavlovciach - Podlipníkoch, dezinfekcia kostola v Chmeľove

DHZ Brežany - distribúcia rúšok, distribúcia dezinfekčných prostriedkov pre dôchodcov v obci, nákup potravín pre ľudí v karanténe

DHZ Pušovce - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Chmiňany – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Petrovany – dezinfekcia verejných priestranstiev /autobusové zastávky, žel. stanica Kysak, ... /

DHZ Župčany – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Prešov - postavenie stanu pre mobilný odber vzoriek-areál Fakultnej nemocnice, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Fintice – zabezpečenie karantény v has. zbrojnici - strava, hygienické potreby, distribúcia rúšok 

DHZ Žehňa - pomoc pri vyplácaní soc. dávok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Hermanovce – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc pri odbere vzoriek

DHZ Široké - distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Krížovany – distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Ľubotice – roznášanie rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Ovčie – dezinfekcia verejných priestranstiev, zabezpečenie činnosti v karanténnom stredisku Družba Bardejov

DHZ Kokošovce – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Červenica – pomoc pri testovaní rómskych obyvateľov, dezinfekcia verejných priestranstiev, dezinfekcia rómskej osady

DHZ Rokycany – dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia antibakteriálnych gélov- zakúpených DHZ, pomoc s nákupmi pre dôchodcov, šitie a odovzdanie rúšok pre DSS Cemjata

DHZ Ľubotice – dezinfekcia verejných priestranstiev, zabezpečenie činnosti v karanténnom stredisku Družba Bardejov

DHZ Bretejovce - dezinfekcia verejných priestorov obce Bretejovce a obce Seniakovce

DHZ Tuhrina – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Záborské – distribúcia rúšok 

DHZ Demjata - dezinfekcia verejných priestranstiev, dezinfekcia materskej škôlky

DHZ Víťaz - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Proč - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Hendrichovce - dezinfekcia verejných priestranstiev, distribúcia rúšok

DHZ Demjata - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Vyšná Šebastová - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Chmeľov - pomoc pri odbere vzoriek v rómskej osade

DHZ Veľký Slivník - dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Bertotovce - dezinfekcia verejných priestranstiev

ÚzO DPO SR Bardejov:

DHZ Rokytov - distribúcia rúšok, dezinfikovanie priestorov, nákup potravín pre seniorov, výber liekov v lekárni pre občanov v karanténe

DHZ Stebnícka Huta – distribúcia rúšok

DHZ Zlaté – príprava miestnosti pre umiestnenie osôb v karanténe

DHZ Kľušov – dezinfekcia Domu nádeje, dezinfekcia autobusových zastávok, distribúcia rúšok

DHZ Kružlov - distribúcia rúšok, dezinfekcia priestorov, asistencia pri preberaní dôchodkových a sociálnych dávok na pošte

DHZ Tarnov - asistencia v karanténnom zariadení VÚC Hotelová akadémia Bardejov

DHZ Sveržov - asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Bardejov – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch, distribúcia rúšok

DHZ Hankovce – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Oľšavce - asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Harhaj - asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Fričkovce – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Lukavica – asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Hrabovec - asistencia v karanténnom zariadení MV SR KLÚ Družba v Bardejovských kúpeľoch

DHZ Nižná Voľa – Dezinfekcia verejných priestorov /zastávky, lavičky, detské ihriská, .../, distribúcia rúšok do 62 domácností

DHZ Vyšná Polianka – dezinfekcia verejných priestorov, nákup potravín osamelo žijúcim občanom

ÚzO DPO SR Humenné:

DHZ sídliace v pohraničnom území ako Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Topľa, Ruský Potok, Runina, Príslop, Nová Sedlica, Ladomirov, Kolonica, Kolbasov, Klenová, Kalná Roztoka, Vyšná Jablonka, Čertižné, Výrava - disponovali dostatočným množstvom jednorazových hygienických rúšok pre všetkých občanov obcí, ktoré si zabezpečili ešte počas výskytu choroby SARS.

ÚzO DPO SR Kežmarok

DHZ Kežmarok – dezinfekcia priestorov autobusovej a železničnej stanice, zastávok MHD, okolia domova dôchodcov, polikliniky, dezinfekcia lavičiek v oddychových zónach, šitie a darovanie rúšok pre deti a dospelých, zabezpečenie rúšok pre seniorov v DDS

DHZ Tvarožná – kontrola ľudí v karanténe, kontrola /v spolupráci s políciou/ zhromažďovania mládeže v čase školského voľna a po večeroch, pomoc pri uzatváraní detského ihriska, príprava hasičskej zbrojnici, ktorej časť slúžila ako karanténne miesto, dezinfekcia hasičskej zbrojnice po ukončení karantény, dezinfekcia obecného úradu a verejných priestranstiev, lavičiek, autobusových zastávok

DHZ Malý Slavkov - pomoc v karanténnych centrách okres Poprad – Vysoké Tatry /KC: Tatranské Matliare – Hotel Hutnik, KC: Tatranská Lomnica – Kremenec, KC – Štrbské Pleso/

ÚzO DPO SR Levoča:

DHZ Spišské Podhradie - dezinfekcia priestorov mesta, asistencia pri odbere vzoriek v osade Rybníček, ako i hliadkovanie počas karantény

DHZ Spišský Štvrtok - dezinfekcia priestorov obce

DHZ Brutovce - rozvoz ochranných rúšok a dezinfekčných prostriedkov občanom obce

DHZ Beharovce, Baldovce, Dravce, Domaňovce, Dúbrava, Jablonov, Poľanovce, Klčov, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Torysky, Vyšný Slavkov - dezinfekcia priestorov, roznášanie rúšok s dezinfekčných prostriedkov pre občanov

DHZ Spišský Hrhov - dezinfekcia priestorov v obci a pomoc pri nákupoch seniorom

DHZ Levoča - dezinfekcia mesta

DHZ Doľany - dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Lúčka - dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Nižné Repaše - dezinfekcia priestorov v obci /autobusové zástavky, priestory obecného úradu, .../

DHZ Dlhé Stráže, Kurimany, Buglovce, Oľšavica, Bijacovce, Granč-Petrovce - dezinfekcia verejných priestorov v obci, pomoc pri nákupoch starším spoluobčanom

ÚzO DPO SR Poprad:

DHZ Batizovce - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Hozelec - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese, dezinfekcia verejných priestranstiev /okolie OcÚ, zastávky SAD, vchody do obchodov, priestory kostola, .../, šitie a distribúcia rúšok seniorom /100 ks/, pomoc seniorom na požiadanie /nákup potravín, vyzdvihnutie liekov, odvoz k lekárovi, .../

DHZ Hranovnica - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Kravany - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Liptovská Teplička - roznos stravy v karanténnych zariadeniach v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese

DHZ Lučivná - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Mlynica - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade a roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Nová Lesná - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade a roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Poprad-Stráže - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Poprad-Spišská Sobota - roznos stravy v karanténnych zariadeniach v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade

DHZ Spišská Teplica - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, dezinfekcia priestranstva v obci

DHZ Spišské Bystré - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Spišský Štiavnik - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, dezinfekcia priestranstiev a rómskej osady v obci

DHZ Svit - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Štôla - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Štrba - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese a v karanténnom zariadení v Tatranskej Lomnici, dezinfekcia priestranstiev v obci Štrba a na Štrbskom Plese, šitie rúšok, nákup ochranných prostriedkov a dezinfekcie, umývanie ciest, parkovísk a námestia

DHZ Šuňava - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici, dezinfekcia verejných priestranstiev v obci

DHZ Veľký Slavkov - roznos stravy v karanténnom zariadení v Poprade, výroba rúšok pre DSS v Poprade, onkologické oddelenie v Poprade, dezinfekcia bytových domov, dezinfekcia obce, poskytnutie a distribúcia jednorazových rukavíc pre zariadenie seniorov, výroba a distribúcia 700 rúšok pre obyvateľov obce

DHZ Vernár - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Vikartovce - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici, dezinfekcia verejných priestranstiev obce

DHZ Tatranská Kotlina - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Ždiar - Roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Gánovce - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Hôrka - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR na Štrbskom Plese

DHZ Švábovce - roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

DHZ Tatranská Lomnica - distribúcia rúšok pre občanov nad 65 rokov, roznos stravy v karanténnom zariadení v pôsobnosti MV SR v Tatranskej Lomnici

ÚzO DPO SR Sabinov:

DHZ Kamenica - roznášanie rúšok v obci, dezinfikovanie verejných priestorov /lavičiek, autobusových zastávok, .../ , pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Šarišské Dravce - roznášanie rúšok v obci, pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Šarišské Michaľany – dezinfekcia priestorov /autobusové prístrešky, lavičky, detské ihriská, zastávky SAD, priestory pošty, priestory pred OcÚ a pod./

DHZ Lúčka - šitie a roznášanie ochranných rúšok, dezinfekcia okolia obecného úradu dohľad nad zákazom vychádzanie cez Veľkú noc

DHZ Jakubova Voľa - roznášanie ochranných rúšok obyvateľom obce, dovoz liekov seniorom, nákup a dovoz potravín seniorom, dezinfekcia autobusovej zastávky

DHZ Milpoš – dezinfekcia verejných budov a priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Rožkovany, Červenica - pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Olejnikov - vyčistenie a dezinfekcia 7 studní občanov

ÚzO DPO SR Stará Ľubovňa:

DHZ Jarabina – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Nová Ľubovňa, Forbasy, Stará Ľubovňa - pomoc krízovému štábu pri príprave karanténneho centra v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Hniezdne, Forbasy, Podolínec, Jakubany, Kolačkov, Šambron, Chmeľnica, Kolačkov – pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Stará Ľubovňa - dezinfekcia priestorov mesta Stará Ľubovňa a Podsadek, dezinfekcia karanténneho strediska v rómskej osade Podsadek, pomoc a služba v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Hraničné - dezinfekcia verejných priestranstiev v obci /zastávka, detské ihrisko, oddychová zóna pri minerálnom prameni, smetné koše/, pomoc pre ľudí v domácej karanténe, monitoring v súvislosti so situáciou vzniknutou vírusovým ochorením Covid-19 (verejné priestranstvá a obydlia), pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch, rozvoz rúšok, pomoc starším ľuďom pri nákupoch

DHZ Veľký Lipník – dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Kamienka - rozvoz stravy starším ľudom

DHZ Údol - roznášanie rúšok po obci, ktoré šiju obyvatelia obce Údol, pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Haligovce - rozvoz rúšok a dezinfekčných prostriedkov dezinfekcia verejných priestorov, domu smútku, zabezpečenie prenosu bohoslužieb cez internet

DHZ Nová Ľubovňa - dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch

DHZ Lesnica - dezinfekcia verejných priestorov / autobusové zastávky, obecné budovy/

DHZ Litmanová - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Malý Lipník - rozvoz stravy pre starších občanov

DHZ Šarišské Jastrabie - rozvoz stravy pre starších občanov, pomoc v karanténnom stredisku SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch,  

ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník:

DHZ Svidník – distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre /príjem repatriantov, rozvoz stravy, upratovanie a dezinfekcia/

DHZ Šandal – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Bukovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom centre

DHZ Malá Poľana - distribúcia rúšok, dezinfekcia verejných priestorov, zastávok SAD, nákup liekov seniorom

DHZ Vyšná Jedľová - distribúcia rúšok, rozvoz stravy, čistenie verejných priestranstiev

DHZ Nižná Jedľová - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, zabezpečenie nákupov

DHZ Kružlová – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Choča - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz liekov seniorom

DHZ Stročín – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, zabezpečovanie nákupov občanom v karanténe, dôchodcom a ľudom zo zdravotnými problémami, hliadky na dodržiavanie opatrení, nosenie rúšok, kontrolovanie nezhromažďovania sa   

DHZ Bžany – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Miňovce – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom centre

DHZ Mičakovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, zabezpečenie predaja pekárenských a cukrárenských výrobkov a mlieka z pojazdnej predajne

DHZ Okrúhle – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, pomoc seniorom s nákupmi

DHZ Soboš – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, nákup potravín

DHZ Dukovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, donáška liekov

DHZ Kračúnovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom centre

DHZ Kalnište - distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom centre, nákup potravín pre seniorov

DHZ Breznička – dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok, príprava, tlač a distribúcia praktických informácií pre seniorov a zabezpečenie tlače úloh pre deti v domácej karanténe

DHZ Nižná Olšava – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy, rozvoz pitnej vody pre Rómov

DHZ Nižný Mirošov – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, nákup pre seniorov

DHZ Kečkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, nákup pre seniorov

DHZ Havaj - distribúcia rúšok (cca 450 ks)

DHZ Cernina – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz potravín  

DHZ Lužany pri Topli – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok seniorom v obci, pomoc v karanténnom centre

DHZ Roztoky – dezinfekcia verejných priestorov, upozorňovanie občanov na nosenie rúšok, pomoc v karanténnom centre

DHZ Fijaš – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, nákup a donáška liekov a potravín

DHZ Hunkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Rakovčík – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Šemetkovce – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Rovné – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Giraltovce – dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom centre 

DHZ Lúčka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Šarišský Štiavnik - distribúcia rúšok

DHZ Kuková - distribúcia rúšok

DHZ Nižný Komárnik – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok pre ZŤP distribúcia rúšok a ochranných rukavíc do rómskej komunity,

DHZ Kurimka – dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Rakovčík – dezinfekcia verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok

ÚzO DPO SR Vranov nad Topľou:

DHZ Petrovce - oboznámenie ľudí o situácii s Covid-19, roznos rúšok ušitých obecným Červeným krížom

DHZ Bystré - dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc v karanténnom stredisku vo Vranove nad Topľou

DHZ Soľ - dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc v karanténnom stredisku vo Vranove nad Topľou

DHZ Čaklov, Sedliská, Čičava, Petrovce, Vyšný Žipov, Vyšný Kazimír, Nová Kelča, Kladzany - pomoc v karanténnom stredisku vo Vranove nad Topľou

ÚzO DPO SR Košice:

DHZ Kráľovce – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Turňa nad Bodvou - dezinfekcia priestorov obce  

DHZ Nováčany - dezinfekcia priestorov obce, čistenie studní, dovoz potravín, šitie a distribúcia rúšok, pomoc v karanténnom centre Košice

DHZ Jasov – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Medzev - dezinfekcia priestorov mesta

DHZ Budimír - dezinfekcia priestorov obce

DHZ Geča - dezinfekcia priestorov obce

DHZ Kalša – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Paňovce – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Mokrance – dezinfekcia priestorov obce

DHZ Ďurďošík - dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Košická Belá - dezinfekcia priestorov obce

DHZ Čečejovce – dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice, doručovanie pošty a nákupov pre seniorov

DHZ Košická Belá - rozvoz stravy

DHZ Slanec - šitie a distribúcia rúšok, potravín, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Medzev - pomoc pri odoberaní vzoriek v rómskej osade, dezinfekcia priestorov obce

DHZ Valaliky - denná pohotovosť na všetky potrebné úkony v obci, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Ďurďošík - distribúcia rúšok v obci

DHZ Ruskov – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kokšov-Bakša - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Rákoš - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Čižatice - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Seňa – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Malá Ida – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Chrastné – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kecerovce – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Kysak

DHZ Skároš – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice, dezinfekcia priestorov obce, distribúcia rúšok

DHZ Kysak – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Kysak

DHZ Slančík - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Bunetice - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Beniakovce - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kosit, Košice - starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Kysak

DHZ Zlatá Idka - dezinfekcia priestorov obce, nákup seniorom

DHZ Kostoľany nad Hornádom - dezinfekcia priestorov obce, nákup seniorom

DHZ Slanská Huta - dezinfekcia priestorov obce, starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Košice

DHZ Kostoľany nad Hornádom – starostlivosť o repatriantov v karanténnom centre Kysak

ÚzO DPO SR Michalovce:

DHZ Porúbka - dezinfekcia verejného priestranstva /autobusové zastávky, chodníky, smetné nádoby, okolie školy a škôlky, lavičky a altánky/

DHZ Bánovce nad Ondavou - transport zdravotníckych ochranných pomôcok pre nemocnicu Michalovce zo skladov SŠHR SR Čachtice a Slovenská Ľupča

DHZ Čičarovce - dezinfekcia verejného priestranstva /autobusové zastávky, priestory pred obchodmi, vchod do budovy pošty a obecného úradu/

DHZ Malčice – dezinfekcia priestranstiev obci a zdravotníckych zariadení, asistencia pri testovaní občanov na Covid-19 a dezinfekcia objektu

DHZ Ložín - spolupráca z OR SR pri odbere vzoriek pre testovanie na ochorenie COVID-19, dezinfikovanie verejných priestorov obce /lavičky a hojdačky v obecnom parku, priestory pred potravinami, .../

DHZ Vyšné Remety - distribúcia ochranných rúšok pre občanov obce

DHZ Trhovište - dezinfekcia verejných priestorov /autobusové zastávky, priestory pred obchodmi, poštou, budovou OO PZ, obecným úradom, čerpacou stanicou, lekárňou, zdravotným strediskom, pred obydliami ľudí v domácej karanténe .../

DHZ Bežovce - dezinfekcia verejných priestorov /autobusové zastávky, priestory detského ihriska, areál vstupu do zdravotníckeho zariadenia, vstupy do potravín, priestory pošty a obecného úradu, .../.

ÚzO DPO SR Rožňava:

DHZ Betliar – pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Brzotín – dezinfekcia verejných priestorov

DHZ Čierna Lehota - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok

DHZ Hrhov - pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Lúčka - dezinfekcia verejných priestorov, distribúcia rúšok, rozvoz stravy

DHZ Plešivec - pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rakovnica - pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rožňava – dezinfekcia verejných priestorov, pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Rudná - pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Slavošovce - pomoc v karanténnom stredisku

DHZ Vlachovo - dezinfekcia verejných priestorov, rozvoz stravy, pomoc v karanténnom stredisku

ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica:

DHZ Margecany – čistenie verejných priestranstiev v obci

DHZ Spišský Hrušov – dezinfekcia verejných priestorov /OcÚ, zdravotné stredisko, okolie kostola, okolie nákupných stredísk, autobusové zastávky, detské ihrisko, nádoby na odpad, .../, dezinfekcia rómskej osady v susednej obci Vítkovce

DHZ Chrasť nad Hornádom - dezinfekcia verejných priestorov obce a rómskej osady

DHZ Krompachy - dezinfekcia verejných priestorov v meste, osvetlenie predajného kamióna pri rómskych osadách v obci Žehra a Bystrany, asistencia pre ZB HaZz Humenné – dodávka vody v Richnave

DHZ Spišské Vlachy - dezinfekcia verejných priestorov v meste a čistenie ciest, osvetlenie predajného kamióna v rómskej osade Dobrá Vôľa – Spišské Vlachy

DHZ Hrabušice - dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Spišská Nová Ves – výdaj stravy repatriantom v karanténnom stredisku

DHZ Bystrany - dezinfekcia verejných priestorov v obci – chodníky, pred nákupným strediskom, rómska osada, doplňovanie vody pre chemickú vojenskú jednotku, distribúcia ochranných pomôcok a potravín seniorom

DHZ Mníšek nad Hnilcom – dezinfekcia autobusových zastávok, železničnej stanice, zdravotného strediska, obchodov s potravinami, čerpacej stanice pohonných látok, ručných púmp na pitnú vodu, stojiska kontajnerov, košov a lavičiek.

DHZ Nálepkovo - dezinfekcia verejných priestorov v obci /autobusové zastávky, železničná stanica, nákupné stredisko, zdravotné stredisko atď./

DHZ Odorín - dezinfekcia verejných priestorov v obci  /obecný úrad, autobusové zastávky, obecné vozidlá, .../, distribúcia rúšok /1 500 ks/ obyvateľom obce, rozvoz stravy, pomoc v karanténnych strediskách

DHZ Jamník - dezinfekcia verejných priestorov v obci

DHZ Harichovce - dezinfekcia verejných priestorov v obci, donáška stravy seniorom

DHZ Kluknava – dezinfekcia verejných priestranstiev

DHZ Letanovce - dezinfekcia  priestorov MŠ /dvor, detské  ihrisko, preliezky, altánok/

ÚzO DPO SR Trebišov:

DHZ Novosad – dezinfikovanie verejných priestorov, asistencia pri odbere vzoriek Covid-19

DHZ Streda nad Bodrogom – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok v počte 690 ks

DHZ Veľký Horeš – dezinfikovanie verejných priestorov, šitie a distribúcia rúšok v počte 300 ks

DHZ Zemplínska Teplica - dezinfikovanie verejných priestorov

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top