Usmernenie k vypĺňaniu IČO na účtovnej závierke organizačných jednotiek

 

 

 pdf1    Usmernenie k vypĺňaniu IČO na účtovnej závierke organizačných jednotiekk vypĺňaniu IČO na účtovnej závierke organizačných jednotiek