Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznamuje celej hasičskej verejnosti, že dňa 3. septembra 2020 zomrel Zaslúžilý člen DPO SR p. Jozef Zsigó st., člen Federálneho výboru DPO ČSFR v rokoch 1978 – 1992 a člen Predsedníctva DPO SR v rokoch 1993 – 1999.

 

umrtie

 

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 7.9.2020 o 15:30 hod. na cintoríne v Zlatých Klasoch.

Sekretariát DPO SR vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a DHZ Zlaté Klasy.

Česť jeho pamiatke!