Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky oznamuje svojím členom, že od 1. februára 2013 zriaďuje v priestoroch Hasičského domu – súčasnom sídle Odbornej školy DPO SR na Kuzmányho ulici 36 v Martine vzorkovú predajňu, v ktorej máte možnosť objednať si hasičské vychádzkové rovnošaty, upomienkové predmety a iné produkty vhodné pre dobrovoľných hasičov.

Bližšie informácie získate aj na telefónnych číslach: 0918/790 352 a 0917/460 508.

 

vzorkova-predajna-1

vzrokova-predajna-2