Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa 8. decembra 2020 zúčastnil rokovania s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom a tiež so zástupcami Hasičského a záchranného zboru.

 

Cieľom spoločného stretnutia boli témy aktívnej spolupráce v oblasti rozvoja zručností, vedomosti a systematickej práce v oblasti podpory dobrovoľných hasičov. „Ukazuje sa, že s profesionálnymi hasičmi a dobrovoľnou požiarnou ochranou sme na jednej lodi. Práve úzka spolupráca dokáže znásobiť profesionalitu a systematickú prácu, výsledkom ktorej bude kvalitná operatívnosť zásahov a podpora kvalitného zázemia,“ uviedol po rokovaní predseda ZMOS, ktorý ďalej konštatoval: „Účinná prevencia je najlepší spôsob predchádzania problémom a vďaka možnostiam úzkej spolupráce prinesieme do našich miest a obcí cielenú a jasnú podporu.“

Obrázok1