obchod 2

V kalendári sme otočili list, dozneli polnočné výstrely ohňostrojov, niekde sa dopil po-hár vína a mohli sme skonštatovať, že sme o rok starší, o rok skúsenejší a bohatší o krásne chvíle stretnutí.

 

celuchNachádzame sa v čase, keď sa blíži čas stretávania sa roka s rokom. Stalo sa už tradí-ciou, že začíname bilancovať. Kladieme si otázky, čo sme stratili, čo získali v osobnom živote, čo nás zabolelo, či potešilo v kolektíve, ale chtiac - nechtiac prežívame aj dianie v spoločnosti. Iste, neprežívame a nevnímame okolnosti a dianie okolo nás všetci rovnako. Nebolo by to ani správne. Nech bilancujeme z akéhokoľvek zorného uhla, myslím si, že spoločným menovateľom, ktorý vstúpil nečakane, vtieravo, bez pozvania do našich životov bol a je koronavírus. Niekomu obrátil život naruby, inému dal priestor na vnútorné stíšenie sa, ale mnohých vyprovokoval aj k rebélii. Nedá mi nezamyslieť sa nad tým, či vzájomné stretnutia neboli poznačené strachom, obavou či rešpektom. Aj takýmito otázkami by sme mohli definovať či pomenovať rok 2020, ktorý sme prežili. V tomto roku, kedy sme si zahaľovali a ešte stále zahaľujeme svoje tváre rúškami, ste sa mohli ľahostajne obrátiť k problémom iných chrbtom, ale vy ste s plnou zodpovednosťou o to viac otvorili svoje srdcia pre pomoc cudzím ľuďom. Ľuďom, ktorí vašu pomoc naozaj potrebovali. Zahaliť si tvár rúškom nie je hanba, dezinfikovať si ruky, aby sme ochránili seba či ľudí okolo nás tiež nepovažujem za konanie, za ktoré by sme sa museli hanbiť. Rešpektovanie pandemických príkazov a nariadení, ktoré verejnosť vníma súhlasne aj s nevôľou, tiež nie je hanba. Pova-žujem to za prejav našej zodpovednosti - zodpovednosti hasiča. Ukázali ste vo všetkých kútoch Slovenska, že je na vás spoľahnutie. Štát či vyššie územné celky sa na nás mohli vždy spoľahnúť či už pri ubytovávaní repatriantov alebo iných protipandemických činnos-tiach. Môžeme s plnou vážnosťou povedať, že samosprávam sme nápomocní pri rôznych aktivitách, ktorými chceli pomôcť svojim obyvateľom. Všetci, ktorí ste sa za do tohto ne-známeho zápasu zapojili, máte môj veľký obdiv a úctu. Natíska sa mi otázka, či slovo „Ďa-kujem“ je dostatočným vyjadrením poďakovania za vaše vynaložené úsilie. Vždy, keď nie-komu za niečo ďakujem, vyslovujem to z úprimného srdca.

Pri mojom uvažovaní sa mi predsa natíska otázka, aký bude rok 2021? Budeme konečne vidieť krásne usmiate tváre mladých ľudí či potmehúdsky sa usmievajúcich a úprimne sa tešiacich našich hasičov z dobrých výsledkov na súťažiach či úspechov v živote? Otázka ostáva nateraz nezodpovedaná, ale verím, že život sa vráti do svojich zabehnutých koľají.

Čaká nás rok, keď sa na niektoré dobrovoľne hasičské zbory obcí a miest ešte odovzdá hasičská technika. Som nesmierne rád, že sa tak zvýši bezpečnosť v našich samosprávach. Bude ma tešiť, keď sa budeme opäť stretávať na rôznych kultúrno - spoločenských podu-jatiach, ktoré organizujete. Chýbali mi tieto aktivity, ktoré sa počas pandémie nemohli re-alizovať, ale na druhej strane som veľmi rád, že drvivá väčšina z vás, ktorí milujete hasič-ský šport, presmerovala svoje aktivity do aktívnejšej a oddanejšej pomoci našim spoluob-čanom, samospráve či štátu. Ukázali ste svoju oddanosť a ostali ste verní odkazu našich predchodcov “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Ukázali ste pred verejnosťou, že ste pripravení zvládať situácie aj ľudským okom neviditeľné s nebezpečným nepriateľom –

vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19. Pri stretnutí s ministrom vnútra, s predse-dami vyšších územných celkov, so zástupcami miestnych samospráv, všetci sa s plnou váž-nosťou, vďakou a rešpektom vyjadrovali o vašej práci, práci dobrovoľných hasičov.

Vážené hasičky, vážení hasiči, máme pred sebou nový rok 2021. Nepoviem nič nové, ak vyslovím názor, že pandémia sa ešte Silvestrom nekončí, nevieme, aké prekážky ešte budeme musieť zdolávať, odhliadnuc od toho, kto som, koľko mám rokov, čím chcem byť. Osobne som presvedčený, dovoľuje mi to aj moja ľudská vekom overovaná skutočnosť, že na konci každého tunela je svetlo. Blížim sa k záveru môjho uvažovania nad bilanciou roka 2020. Mojím vnútorným prianím pre začínajúci rok 2021 je: Ponúknime si navzájom vianočné svetlo úprimného človečenstva a ľudskosti. Nech naše želania zastreší Božie požehnanie.

S úctou

Pavol Ceľuch
prezident DPO SR

 

 

 

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top