Pomoc dobrovoľných hasičov pri záchrane životov a majetku je nenahraditeľná, či už sú to požiare, povodne, snehové kalamity alebo najnovšie aj pandémia koronavírusu. Svedčia o tom aj štatistiky výjazdov profesionálnych hasičov v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí (DHZO), ktoré z roka na rok rastú. Vlani ich bolo takmer 5 400. To je nárast o viac ako 170 percent v porovnaní s rokom 2016. Inak povedané: minulý rok zhruba každý šiesty výjazd bol aj v spolupráci s DHZO.

 

 

Aj tieto čísla ukazujú, že investície do podpory dobrovoľných hasičov sú najlepšou prevenciou pred škodami, ktoré môžu mimoriadne udalosti napáchať. Vracajú sa nám v podobe zachránených ľudských životov a materiálnych hodnôt.

ĎAKUJEME dobrovoľným hasičom za ich nezištnú pomoc, ktorú podávajú bez nároku na odmenu pri zvládaní rôznych mimoriadnych udalostí.

 

fb ministerstvo vnutra

 

 

KDE VŠADE ZASAHUJÚ DOBROVOĽNÍ HASIČI Z DHZO?

✅ Dobrovoľní hasiči (členovia DHZO) poskytujú nevyhnutnú pomoc profesionálnym hasičom napríklad v prípade vzniku rozsiahlych požiarov či už v prírodnom prostredí, na skládkach odpadov alebo v priestoroch výrobných hál, družstiev a skladísk.

✅V prípade potreby sú často zvolávaní aj na pomoc pri požiaroch bytových alebo rodinných domov alebo pri vzniku kalamitných situácií ako povodne, snehové kalamity alebo víchrice.

✅Okrem pomoci s hasiacimi prácami pomáhajú pri požiaroch aj s kyvadlovou dopravou vody na požiarisko.

✅ Po skončení zásahu mnohokrát vykonávajú v prípade potreby monitoring požiariska, aby tak nedošlo k opätovnému rozhoreniu požiaru.

 

  

 

 

VÝJAZDY HaZZ V SPOLUPRÁCI S DHZO V ROKU 2020 SPOLU: 5 393

z toho požiare tvorili 2 236 výjazdov, čo je viac ako 41 percent, zvyšok tvorili: technická pomoc, dopravné nehody, nebezpečné látky, cvičenia a iné.

 

PODPORUJEME DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

✅ Ministerstvo vnútra podporuje každoročne činnosť dobrovoľných hasičských zborov obcí dotáciami zo štátneho rozpočtu.

✅ Akcieschopnosť dobrovoľných hasičov sme zvýšili v minulých rokoch aj ich vybavením novou technikou, či už sú to vozidlá Iveco Daily alebo protipovodňové vozíky. Na tento účel sme využili aj pomoc z fondov EÚ.

✅ Finančné prostriedky išli aj do renovácie staršej hasičskej techniky DHZO.

✅ Z roka na rok rastie i počet spoločných cvičení profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

 

DHZO A DHZ: AKÝ JE V TOM ROZDIEL

DHZO je hasičská jednotka. Každá obec nad 500 obyvateľov je totiž povinná podľa zákona o ochrane pred požiarmi zriadiť vlastný dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.

Členom DHZO môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Musí sa zúčastňovať na odbornej príprave.

DHZO sú zaraďované krajskými riaditeľstvami HaZZ do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Aktuálne je tam zaradených 1 865 DHZO s približne 20 000 členmi, čo tvorí naozaj úctyhodnú „armádu“ mužov a žien pripravených pomáhať.

Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) sú základnými organizačnými jednotkami Dobvrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá je občianskym združením. Jej postavenie a úlohy upravuje zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Viac na https://dposr.sk/index.php.

V súčasnej dobe funguje na Slovensku 2 221 dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), ktoré majú spolu 81 000 členov.

 

Členovia DHZ vykonávajú najmä:

✅ preventívne protipožiarne kontroly (ak sú zaradené v kontrolných skupinách obce) zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach (ak sú zaradené v týchto hliadkach) civilnú ochranu obyvateľstva

✅ preventívno-výchovnú činnosť, pracujú s deťmi, zúčastňujú sa na súťažiach, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia.

 

POMOC DHZ PRI PANDÉMII

✅ Od začiatku pandémie poskytujú členovia DHZ nevyhnutnú pomoc a podporu obyvateľom miest a obcí.

✅ Podieľali na distribúcii rúšok občanom vo svojich mestách a obciach, starším občanom pomáhali s nákupmi potravín a liekov, zabezpečovali pravidelnú dezinfekciu budov, zastávok a vonkajších priestorov a v neposlednom rade až doposiaľ pomáhajú s organizáciou pravidelných testovaní občanov antigénovými testami v obciach a mestách.

 

TU SÚ POSLEDNÉ NAJVÄČŠIE SPOLUPRÁCE HAZZ A DHZO

 

SNEHOVÁ KALAMITA

Dňa 19. januára 2019 bola vykonaná sústredená pomoc dobrovoľných hasičov z celého Slovenska, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave. Do zasiahnutých oblastí vtedy pricestovalo takmer 400 dobrovoľných hasičov z okresov Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Prešov, Sabinov, Bardejov, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Nové Zámky. Išlo doposiaľ o najväčšiu spoluprácu medzi HaZZ a DHZO, ktorí sa spojili, aby pomohli snehom zasiahnutým oblastiam.

POVODNE

Dňa 14. októbra 2020 boli z rozkazu prezidenta HaZZ pre nepriaznivé počasie a zhoršujúcu sa povodňovú situáciu uvedené do pohotovosti všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí, ktoré disponujú protipovodňovými vozíkmi a vozidlami Iveco Daily z projektu Aktívne protipovodňové opatrenia.

Dobrovoľní hasiči najčastejšie odčerpávajú vodu zo zatopených ulíc, pivníc, podchodov a cestných komunikácii a taktiež pomáhajú so stavbou protipovodňových bariér.

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top