V súvislosti s blížiacim sa termínom predkladania žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR oznamujeme, že všetky obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2022, musia zaslať Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie, ktorá je tu zverejnená.

 

Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať poštou do 25. októbra 2021 v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

 

word icon  Žiadosť o zaradenie 2021.doc 

Žiadosti zaslané v iných formách, na iných tlačivách a po stanovenom termíne bude Dobrovoľná požiarna ochrana SR považovať za bezpredmetné.