Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. apríla 2022 zamestnanca na pozíciu Vedúci Sekretariátu DPO SR.

 

Viac informácii získate kliknutím na:  https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1919904/veduci-sekretariatu-dobrovolnej-poziarnej-ochrany-sr