obchod 2

         Najvyšším orgánom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) v súlade so Stanovami DPO SR je Republikové valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) DPO SR, ktoré sa v súlade s 8. zasadnutím Snemu DPO SR uskutoční

 

6. augusta 2022 (sobota) v Trenčíne

 

          a ktoré bude okrem iného voliť aj prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR.

 

          Kandidáti na funkciu prezidenta DPO SR musia do 6. júna 2022 predložiť na Sekretariát DPO SR svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentami a fotografiou. Zároveň je potrebné zaslať svoju predstavu o smerovaní DPO SR a spôsobe, ako to dosiahnuť.

Kandidovať na funkciu prezidenta DPO SR môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • je činným členom DPO SR nepretržite minimálne 20 rokov,
  • aspoň jedno volebné obdobie pracoval v republikových orgánoch DPO SR,
  • je bezúhonný, čo dokladuje výpisom z registra trestov,
  • má minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s 15-ročnou praxou v štruktúre DPO SR.

          Kandidáti na prezidenta DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

Kandidátka na prezidenta DPO SR

 

 

          Kandidáti na funkciu generálneho sekretára DPO SR musia do 6. júna 2022 predložiť na Sekretariát DPO SR svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentami a fotografiou. Zároveň je potrebné zaslať svoju predstavu o smerovaní DPO SR a spôsobe, ako to dosiahnuť.

Kandidovať na funkciu generálneho sekretára DPO SR môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • je činným členom DPO SR nepretržite najmenej 15 rokov,
  • aspoň jedno volebné obdobie pracoval v republikových orgánoch DPO SR,
  • je bezúhonný, čo dokazuje výpisom z registra trestov,
  • má minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s 15-ročnou praxou v štruktúre DPO SR.

          Kandidáti na generálneho sekretára DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

Kandidátka na generálneho sekretára DPO SR

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top