Najvyšším orgánom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) v súlade so Stanovami DPO SR je Republikové valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) DPO SR, ktoré sa v súlade s 8. zasadnutím Snemu DPO SR uskutoční

 

6. augusta 2022 (sobota) v Trenčíne

 

          a ktoré bude okrem iného voliť aj prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR.

 

          Kandidáti na funkciu prezidenta DPO SR musia do 6. júna 2022 predložiť na Sekretariát DPO SR svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentami a fotografiou. Zároveň je potrebné zaslať svoju predstavu o smerovaní DPO SR a spôsobe, ako to dosiahnuť.

Kandidovať na funkciu prezidenta DPO SR môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

          Kandidáti na prezidenta DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

Kandidátka na prezidenta DPO SR

 

 

          Kandidáti na funkciu generálneho sekretára DPO SR musia do 6. júna 2022 predložiť na Sekretariát DPO SR svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentami a fotografiou. Zároveň je potrebné zaslať svoju predstavu o smerovaní DPO SR a spôsobe, ako to dosiahnuť.

Kandidovať na funkciu generálneho sekretára DPO SR môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

          Kandidáti na generálneho sekretára DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

Kandidátka na generálneho sekretára DPO SR