Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obchod DPO SR v dňoch od 26.4.2022 do 11.5.2022  Z A T V O R E N Ý