Kandidáti na funkciu Prezidenta DPO SR a funkciu Generálneho sekretára DPO SR

KANDIDÁTI NA FUNKCIU – PREZIDENT DPO SR

generálny inšpektor

Vendelín

HORVÁTH     

 údaje o kandidátovi
 horvath prezident                 

generálny inšpektor

Bc. Jozef

SMOLINSKÝ

údaje o kandidátovi

 smolinsky prezident

 

KANDIDÁT NA FUNKCIU – GENERÁLNY SEKRETÁR DPO SR

starší inšpektor

Ing. Peter

WOLF   

údaje o kandidátovi        

 
 wolf gen sekretar