Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznamuje celej hasičskej verejnosti, že dňa 14. septembra 2022 zomrel Zaslúžilý člen DPO SR p. Ján Fris, bývalý člen Snemu DPO SR a dlhoročný člen Republikového výcvikového štábu DPO SR.

 

   Posledná rozlúčka so zosnulým sa začne v sobotu 17. septembra 2022 o 10:30 hodine svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole sv. Michala, archanjela a bude pokračovať smútočnými obradmi v dome smútku v Spišskom Bystrom.

   Sekretariát DPO SR vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a DHZ Spišské Bystré.

   Česť jeho pamiatke!

 

fris