obchod 2

   Analýza nových údajov Eurostatu, ktorú vykonala Európska odborová konfederácia (EOK) ukázala, že počet hasičov sa znížil v desiatich členských štátoch EÚ napriek tomu, že klimatická kríza zvyšuje riziko požiarov.

   V roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 prišlo o najviac hasičov Francúzsko (-5 446), za ktorým nasleduje Rumunsko (-4 250) a Portugalsko (-2 907).Najväčšie percentuálne zníženie za rovnaké obdobie zaznamenali Slovensko (-30 %), Bulharsko (-22 %), Portugalsko (-21 %) a Belgicko (-19 %).Škrty majú dopad na pripravenosť Európy na riešenie požiarov spôsobených najhorúcejším letom od začiatku meraní a odbory sa obávajú, že ak EÚ v januári opäť zavedie úsporné pravidlá, dôjde k ďalším škrtom.Z predchádzajúceho výskumu EOK vyplynulo, že suma, o ktorú budú musieť krajiny na budúci rok znížiť národné rozpočty, aby splnili nové pravidlá, by sa rovnala platom viac ako 1 milióna pracovníkov vo verejnom sektore.

 

Počet hasičov 2021  

Počet hasičov 2022

Skutočná zmena

Percentuálna zmena

Belgicko

9 594

7 807

-1 793

-19

Bulharsko

8 138

6 370

-1 768

-22

Nemecko

66 690

64 869

-1 821

-3

Francúzsko

44 557

39 111

-5 446

-12

Lotyšsko

2 813

2 442

-371

-13

Maďarsko

10 965

10 062

-93

-8

Portugalsko

14 037

11 130

-2 907

-21

Rumunsko

28 986

24 736

-4 250

-15

Slovensko

9 018

6 316

-2 702

-30

Švédsko

9 755

8 910

-845

-9

365 071

359 783

-5 288

-1,5

Zdroj: Eurostat, Prieskum pracovnej sily 2021 a Prieskum pracovnej sily 2022.

 

   Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch uviedla: „Znižovanie počtu hasičov uprostred klimatickej krízy je receptom na katastrofu. Zvýšené riziko požiarov spôsobené zmenou klímy bolo toto leto všetkým jasné a musíme zabezpečiť, aby naše hasičské zbory mali dostatok personálu a zdrojov potrebných na zachraňovanie životov. Všetky krajiny by mali investovať do hasičských zborov a iných verejných služieb, aby zvládli zvýšenú záťaž, ktorá na ne bude kladená v dôsledku zmeny klímy. Z týchto údajov je však zrejmé, že investície sú už teraz nedostatočné, a obávam sa, že ak EÚ na budúci rok opäť zavedie úsporné pravidlá, môže dôjsť k ďalším škrtom. To by znamenalo, že väčšina členských štátov by musela pristúpiť k úsporám práve v čase, keď ich EÚ žiada, aby zvýšili investície do boja proti zmene klímy. Vyzývame Európsku komisiu, aby zastavila úsporné opatrenia a vybudovala hospodárstvo, ktoré bude fungovať pre ľudí aj planétu.“

 

Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník odborovej organizácie EPSU, ktorá zastupuje hasičov a ostatných pracovníkov vo verejných službách, uviedol:

   „Júl bol celosvetovo najhorúcejším mesiacom a v dôsledku lesných požiarov a povodní, ktoré postihli mnohé členské štáty, sa zvýšilo nebezpečenstvo a pracovné zaťaženie hasičov a ostatných pracovníkov záchranných služieb. Nové údaje odrážajú skúsenosti našich odborových organizácií, a to, že členské štáty nedostatočne investujú do príslušného vybavenia a personálu profesionálnych a dobrovoľných hasičov. EÚ nedávno investovala do veľmi potrebného hasičského vybavenia pre členské štáty a to je vítaný krok. Sme však sklamaní, že pre komisára Lenarčič, zodpovedného za krízové riadenie, nie je prioritou stretnúť sa s európskymi odborovými zväzmi zastupujúcimi hasičov, aby sa riešili naliehavé personálne otázky. Vyzývame ho, aby sa s nami stretol a prediskutoval, čo sa dá urobiť. Akékoľvek opatrenia musia zahŕňať investície do opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, ako je napríklad lesné hospodárstvo. Ide o najlepšie preventívne opatrenie proti požiarom, ale ako ukázali príklady z Grécka a iných krajín, úsporné opatrenia zavedené EÚ znížili financovanie a spôsobili oveľa horšie problémy pre naše komunity. Sme proti akýmkoľvek novým úsporným opatreniam. Komisia by sa mala najprv zaoberať obrovskými majetkovými nerovnosťami.“

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top