obchod 2

Drahé sestry a bratia v hasičskej službe,

   pri výkone povolania sa často stretávame s nešťastím ľudí, kde reflektujeme ako príčinu nedbalosť, ľahostajnosť a mnohokrát zákernosť a zlobu človeka, ktorá spôsobí katastrofu na majetku alebo živote človeka a jeho rodiny. Hoci naším poslaním je pomáhať, zachraňovať, predsa aj v nás vzbĺkne myšlienka, ktorá je vďačnou témou v oblasti literatúry a filmu a tou je odplata tých, ktorí sú nevinne odsúdení alebo trpia.

   V čase veľkonočných sviatkov oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou, víťazstvo nevinne odsúdeného, ktorý vstáva z hrobu. Evanjelisti zvestujú správu, že od tohto momentu až po nanebovstúpenie už Ježiš nežije medzi ľuďmi tak, ako pred smrťou, ale zjavuje sa apoštolom a iným ľuďom.

   Pod vplyvom našich túžob po spravodlivosti nemusí byť tento spôsob víťazstva všetkým sympatický, možno, keby to bolo v našich možnostiach, vedeli by sme si predstaviť aj iný scenár zjavení. Nám by možno vyhovovalo, keby sa Kristus zjavil vo svojej sláve svojim nepriateľom, ako bol napríklad Kajfáš, ktorý zinscenoval proces, alebo Pilát, ktorý potvrdil výrok Veľrady, že Ježiš musí zomrieť, on bol zbabelý, lebo podľahol tlaku Židov. Jeho zjavenie by si zaslúžili vojaci, ktorí ho bili, opľuvali a nakoniec ukrižovali. Mohol sa zjaviť bezduchému zástupu, ktorý volal: “Ukrižuj ho!”. Ukázať im, ako sa dali zmanipulovať a zabudli na všetky svedectvá, ktoré pre nich urobil.

   Keby sa Kristus zjavil svojim nepriateľom, mohol im zamknúť ústa, mohol im ukázať triumf svojej slávy, mohli takto spoznať jeho veľkoleposť a pravdu, ktorú nechceli vidieť, že on je Boží syn. Ale On tak neurobil. Svoje zjavenie venoval Márii Magdaléne, ženám a učeníkom, a tak ukázal, že sa nechce ani pomstiť, ani vytvárať senzácie a ani presviedčať tých, ktorí sa presvedčiť nedajú. Jeho zámerom sú ľudia, ktorí budú ochotní vydať svedectvo o pravde zmŕtvychvstania za cenu aj vlastného života. Od nepriateľov toto nemohol očakávať.

   Dnešná doba svojím bojom proti kresťanským hodnotám, proti morálke a všetkému bohatstvu našich otcov a mám, nám dáva dostatočný dôvod na to, aby sme si mysleli, že znova povstal duch nepriateľstva proti Kristovi, azda horší ako pred dvetisíc rokmi. Aj v našich srdciach možno existuje túžba, aby Kristus dokázal jeho nepriateľom, že existuje. Chceme, aby sa títo ľudia prestali z Krista vysmievať, aby prestali urážať morálne a mravné hodnoty a začali žiť podľa jeho učenia... Ale Kristus si v tejto chvíli vyberá práve nás a dúfa, že práve my sa staneme svedkami jeho víťazstva nad hriechom a smrťou.

   Možno je to práve služba, poslanie hasiča, ktoré môžu priniesť Kristovo svedectvo do života iných práve cez nás. Naša ochota a zanietenie pomáhať a chrániť životy a majetok iných, príklad dobrého, obetavého a chápajúceho srdca môže iných povzbudiť k zmene a hľadaniu pravých hodnôt. My mnohokrát vidíme, ako je pominuteľná ľudská sláva, pýcha a majetok, aký krehký je ľudský život. Práve preto posolstvo veľkonočných sviatkov ohlasujúce Kristovo zmŕtvychvstanie, jeho víťazstvo nad smrťou a hriechom je výzvou do našich radov, aby sme ho svojím poslaním a životom dosvedčovali iným.

   Keby sa bol Kristus zjavoval svojim nepriateľom a pomstil by svoju smrť, dnes by sme o Kristovi čítali len z historických kníh. Možno by bol natočený aj historický filmový trhák, ako sa Ježiš svojim nepriateľom pomstil. Ježiš však preto žije aj dnes, lebo sa zjavoval svojim priateľom a osobám, o ktorých vedel, že ho nezradia. Oni vydali svedectvo Jeho zmŕtvychvstania. Toto svedectvo prijímalo a odovzdávalo nespočítateľné množstvo Ježišových učeníkov. Prijali ho aj naši starí a prastarí rodičia. Živého Ježiša odovzdali nám. On žije medzi nami a chce, aby sme sa aj my stali jeho svedkovia.


PaedDr. Pavel Mikoláš, PhD.
kaplán HaZZ

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top