Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vyzýva všetky dobrovoľné hasičské zbory, ktoré zasahovali na základe výzvy operačného strediska mimo katastrálneho územia svojej obce, aby predložili žiadosti o zúčtovanie pohonných hmôt a rizikových náhrad za zásahy uskutočnené od 1. januára 2014.

K žiadosti je potrebné doložiť kompletne vyplnenú správu o zásahu s vyčíslením spotreby pohonných hmôt pri zásahu, dobou trvania zásahu, počtom zasahujúcich členov a druhom hasičskej techniky, číslo účtu obce, číslo účtu dobrovoľného hasičského zboru.

excel icon Správa o zásahu

Žiadosti zasielajte výlučne poštou na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava