obchod 2

Vážené členky a členovia DPO SR,

vychádzajúc z Vládou SR schváleného „Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek  na území Slovenskej republiky“, vyzývame dobrovoľné hasičské zbory k podaniu žiadostí na zaradenie do jednotlivých kategórií (A, B a C) na rok 2015.

Podmienkou zaradenia je splnenie podmienok uvedených v prílohe č. 1, ktorá je zverejnená taktiež na tejto stránke.

Termín zasielania žiadosti je do 31. 1. 2015 na tlačive, ktoré sa nachádza na tretej strane novembrového čísla časopisu Požiarnik a je taktiež zverejnené aj na stránke www.dposr.sk.

Upozorňujem všetkých žiadateľov, že akceptované budú iba kompletne vyplnené žiadosti s presnou adresou, popisným číslom a poštovým smerovacím číslom. Súčasťou žiadosti musí byť fotokópia zmluvy o zriadení účtu pre dobrovoľný hasičský zbor. Žiadosť musí byť opečiatkovaná dobrovoľným hasičským zborom a obcou resp. mestom a musí byť podpísaná štatutárnymi zástupcami dobrovoľného hasičského zboru a starostom obce resp. primátorom mesta. Žiadosť musí taktiež obsahovať kontaktné adresy a telefónne čísla štatutárnych zástupcov. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať kompletné požadované informácie nebudú brané na zreteľ.

Musím však upozorniť, že samotné zaslanie žiadosti o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na rok 2015 – prihlásenie, neznamená aj automatické zaradenie. Konečné zaradenie do jednotlivých kategórií A, B a C bude posudzovať HaZZ SR, preto je pred podaním žiadosti dôležité prehodnotiť schopnosti a možnosti dobrovoľného hasičského zboru, teda do akej kategórie sa dobrovoľný hasičský zbor prihlási.

Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré budú zaradené do jednotlivých kategórií obdržia zmluvu o poskytnutí paušálnej finančnej dotácie a budú uverejnené na internetovej stránke DPO SR.

Žiadosti o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky zasielajte na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava

 

 

                                                                        Vendelín Horváth
generálny sekretár DPO SR

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top