obchod 2

Vážení odberatelia časopisu Požiarnik, v snahe predísť prerušeniu odberu a  nedorozumeniam v zasielaní nášho časopisu, Vás chceme s dostatočným predstihom informovať o možnostiach zabezpečenia si predplatného pre rok 2015.

Ročné predplatné v sume 9,00 € / 1 ks môžu záujemcovia  uhradiť nasledovnými spôsobmi:

    1. Poštovou poukážkou, ktorá je predtlačená a bude vložená v číslach 11/2014 a 12/2014. Na takúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľne iba svoje meno a presnú adresu s PSČ.
    2. Poštovou poukážkou typ „H 2. triedy“ (sú k dispozícii na každom poštovom úrade). Poukážku vyplniť  na adresu: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava. Poštovou poukážkou je možné uhradiť predplatné aj za viacerých predplatiteľov. V tom prípade je nutné zaslať na poštovú adresu DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava resp. e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. menný zoznam predplatiteľov s presnými adresami s PSČ, na ktoré budú časopisy zasielané.
    3. Priamou úhradou v DPO SR – obchod  v Bratislave, kde bude predplatiteľovi vydaný príjmový doklad z elektronickej pokladne.
    4. Bezhotovostným prevodom na bankový účet DPO SR – obchod, číslo IBAN: SK42 0200 0000 0027 4992 7851, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 60205. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa s PSČ. Súčasne je potrebné zaslať poštou, e-mailom,  alebo zatelefonovať na mob. č.  0918 973 087 hlásenie o platbe, kde uviesť meno a adresu predplatiteľa, dátum a číslo účtu z ktorého sa platba realizovala.

V prípade, že na úhradu predplatného je potrebná faktúra, objednávky s uvedením adresy odberateľa a jeho IČO, DIČ resp. IČ DPH zaslať na vyššieuvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu.

Časopisy budú zasielané až po uhradení predplatného. 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top