obchod 2

Ročné predplatné v sume 12,00 € môžu záujemcovia  uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 

  1. Poštovou poukážkou, ktorá je predtlačená a bola vložená v číslach 11/2015 a 12/2015. Na takúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľne iba svoje meno a presnú adresu s PSČ.
  1. Poštovou poukážkou typ „H 2. triedy“ (sú k dispozícii na každom poštovom úrade). Poukážku vyplniť  na adresu: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava. Poštovou poukážkou je možné uhradiť predplatné aj za viacerých predplatiteľov. V tom prípade je nutné zaslať na poštovú adresu DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava resp. e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. menný zoznam predplatiteľov s presnými adresami s PSČ, na ktoré budú časopisy zasielané.

  2. Priamou úhradou v DPO SR – obchod  v Bratislave, kde bude predplatiteľovi vydaný príjmový doklad z elektronickej pokladne.

  3. Bezhotovostným prevodom na bankový účet DPO SR – obchod, číslo IBAN: SK42 0200 0000 0027 4992 7851, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 60205. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa s PSČ. Súčasne je potrebné zaslať poštou, e-mailom,  alebo zatelefonovať na mob. č.  0918 973 087 hlásenie o platbe, kde uviesť meno a adresu predplatiteľa, dátum a číslo účtu z ktorého sa platba realizovala.

               

V prípade, že na úhradu predplatného je potrebná faktúra, objednávky s uvedením adresy odberateľa a jeho IČO, DIČ resp. IČ DPH zaslať na vyššieuvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu.

 

Časopisy budú zasielané až po uhradení predplatného so zásielkou najbližšieho čísla vydania.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/443 719 60
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top