obchod 2

Za nového prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR /DPO SR/ bol zvolený Pavol Ceľuch, za generálneho sekretára bol opätovne zvolený Vendelín Horváth. Republikové valné zhromaždenie DPO SR schválilo aj program činnosti do roku 2022.

Delegáti Valných zhromaždení Územných organizácií DPO SR sa zišli 22. apríla 2017 v Bratislave na Republikovom valnom zhromaždení DPO SR. Cieľom rokovania bolo zhodnotiť činnosť DPO SR od ostatného zhromaždenia v roku 2012, zvoliť si nových čelných predstaviteľov a orgány, ako aj definovať hlavné úlohy na nasledujúce 5 ročné obdobie.

Stretnutia sa zúčastnilo viacero vzácnych hostí vrátane podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, prezidenta  Hasičského a záchranného zboru gen. Alexandra Nejedlého, podpredsedu ZMOS Štefana Bieľaka, ktorý je primátorom mesta Spišská Belá a zastupoval predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru, prezidenta Slovenského červeného kríža Viliama Dobiáša, prezidenta Komory kominárov Slovenska Milana Deáka, ako aj hostí z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. Účastníci stretnutia si minútou ticha uctili hasičov, ktorí nás opustili v uplynulom období.

 Doterajší prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö zhodnotil činnosť za uplynulých 5 rokov, poďakoval podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za jeho podporu dobrovoľných hasičov, za hasičskú techniku a všeobecne poďakoval za akcie, ktoré sa uskutočnili v uplynulom období. Hodnotenie sa venovalo aj úspešnému naštartovaniu financovania dobrovoľných hasičov a prijatej novej technike, ktorá dobrovoľným hasičom pomáha chrániť životy a majetok občanov SR. Je potrebné zdôrazniť, že s účinnosťou od 1. apríla 2014 bol prvýkrát v histórii prijatý zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.

Za nového prezidenta DPO SR bol zvolený Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov, za generálneho sekretára bol opätovne zvolený Vendelín Horváth. „Čakajú nás nové výzvy. Niektoré sme počuli z úst najpovolanejších, a to podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka – rekonštrukcie zbrojníc, nová hasičská technika pre obce a mestá, ako aj pokračovanie v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku. Želám si, aby sme ich úspešne zvládli,“ povedal Pavol Ceľuch, novozvolený prezident DPO SR. Ako uviedol generálny sekretár Vendelín Horváth: „Do budúcnosti sa pozeráme s optimizmom aj vďaka obetavosti a nezištnej práci doterajšieho prezidenta Ladislava Pethöa, za čo mu patrí veľká vďaka.“

Sme presvedčení, že rast akcieschopnosti našich dobrovoľných hasičov je pre Slovensko mimoriadne prínosný. Dobrovoľní hasiči svojim entuziazmom a obetou dokazujú, že v krízových situáciách, hlavne pri požiaroch, povodniach či zosuvoch pôdy dokážu v krátkom čase v spolupráci so svojimi profesionálnymi kolegami účinne pomôcť pri záchrane životov a majetku.

 

                                                                  Prezídium DPO SR

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top