AKTUALIZOVANÉ 16.06.2020

ÚzO DPO SR Bratislava:

ÚzO DPO SR Malacky:

ÚzO DPO SR Pezinsko – Senecká:

ÚzO DPO SR Trnava:

ÚzO DPO SR Dunajská Streda:

ÚzO DPO SR Galanta:

ÚzO DPO SR Senica:

Súťaže detí:

ÚzO DPO SR Skalica:

ÚzO DPO SR Trenčín:

ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou:

ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom:

ÚzO DPO SR Partizánske:

ÚzO DPO SR Prievidza:

ÚzO DPO SR Púchov:

ÚzO DPO SR Levice:

ÚzO DPO SR Topoľčany:

ÚzO DPO SR Žilina:

ÚzO DPO SR Bytča:

ÚzO DPO SR Čadca:

Súťaže žiakov:

ÚzO DPO SR Dolný Kubín:

ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto:

ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš:

ÚzO DPO SR Martin:

ÚzO DPO SR Ružomberok:

ÚzO DPO SR Turčianske Teplice:

ÚzO DPO SR Banská Bystrica:

ÚzO DPO SR Brezno:

ÚzO DPO SR Krupina:

ÚzO DPO SR Revúca:

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota:

ÚzO DPO SR Detviansko – Zvolenská:

ÚzO DPO SR Žiar nad Hronom:

ÚzO DPO SR Prešov:

ÚzO DPO SR Bardejov:

ÚzO DPO SR Kežmarok:

Súťaže mladých hasičov:

ÚzO DPO SR Levoča:

ÚzO DPO SR Poprad:

Súťaže mladých hasičov:

Súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou podľa hry Plameň:

Podtatranská hasičská liga:

Ostatné hasičské súťaže:

Súťaže jednotlivcov:

ÚzO DPO SR Sabinov:

ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník:

ÚzO DPO SR Vranov nad Topľou:

ÚzO DPO SR Košice-okolie:

ÚzO DPO SR Michalovce:

ÚzO DPO SR Rožňava:

ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica:

Z podkladov ÚzO DPO SR spracoval Ing. Ján Parčiš