Dňa 19. 2. 2018 o 18,59 hod. bol ohlásený požiar skladu na Panónskej ceste v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Rusovce dvomi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom. Priestory skladu prezreli termokamerou, za pomoci ktorej boli objavené skryté ohniská v strešnej konštrukcii, ktorú následne čiastočne rozobrali. Sklad odvetrali za pomoci pretlakovej ventilácie. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi zatiaľ nevyčíslená škoda.

                                                                                 Informačný zdroj: Prezídium HaZZ