Dňa 17. 7. 2019 o 12,35 hod. bol ohlásený požiar poľa po žatve v katastri obce Rovinka, okres Senec. Príčinou vzniku požiaru bol pád elektrického vedenia na pole. Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, príslušníci Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede (z hasičskej stanice
v Šamoríne) a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Ružinov pomocou dvoch lafetových prúdov a dvoch vysokotlakových prúdov. Následkom požiaru nevznikla majiteľovi poľa žiadna škoda.

                                                                       Informačný zdroj: Prezídium HaZZ