Dňa 14. 8. 2015 o 18,24 hod.  bol ohlásený požiar porastu a následne lesného porastu na Horskej ulici smerom na Kolibu v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí okolitých mestských častí Rusovce, Petržalka, Dúbravka, Čunovo, Ružinov a Budmerice dvanástimi D prúdmi a šiestimi vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi  prostriedkami. Následkom požiaru vznikla neznámemu majiteľovi lesa priama materiálna škoda, ktorá je v štádiu vyšetrovania.

                                                                                   Informačný zdroj: Prezídium HaZZ