obchod 2

  Dokumenty
  Stanovy DPO SR - AKTUALIZOVANÉ
  Rokovací poriadok
  Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru
  Rovnošatový predpis DPO SR
  Doplnok Rovnošatového predpisu DPO SR
  Metodické pokyny pre hospodárenie dobrovoľných hasičských zborov Slovenskej republiky
  Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR - Novelizované 2013
  Štatút o povyšovaní
  Štatút pre činnosť okrskov
  Prihláška za člena

 

 Smernice 
  Smernice pre získanie odznaku odbornosti „Rozhodca DPO SR“
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupňa
  Smernica pre prácu kontrolných a revíznych komisií DPO SR a pre prácu revíznych komisií DHZ v SR
  Smernica pre získanie odznakov odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže"
  Smernica pre činnosť hasičskej mládeže
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce - NOVELIZOVANÉ
  Smernica o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov 
      + Príloha ku smernici 

 

 Súťažný poriadok DPO SR
  Prihláška - sútaž DHZ 
  Súťažný poriadok DPO SR 
  Prílohy k suťažnému poriadku DPO SR
  Bodovací záznam - sútaž DHZ 

  

 Hasičský dorast
  Prihláška - Dorast
  Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR 
  Prílohy k sutaznému poriadku hasičského dorastu DPO SR
  Bodovací záznam - dorast

 

 Plameň 
  Prihláška - Plameň 
  Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ
  Obrazové prílohy - Plameň
  Bodovací záznam - Plameň 
  Metodika pre jesennú časť hry PLAMEŇ
  Poradová príprava Plameň

  

 Slovenská liga 
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej veži
  Pravidlá Hasičská veža - výstup do cvičnej veže
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej stovke
  Pravidlá Hasičská stovka Beh na 100m s prekážkami

 

 

 

Go to top