Termín súťaže: október 2018 – marec 2019   

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

  1. kategória do  9 rokov                             (dolná veková hranica nie je stanovená)
  2. kategória od 10    do 12 rokov

III. kategória  od 13    do 15 rokov

                Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, internetovej stránke DPO SR ako aj prostredníctvom ÚzO DPO SR, ktoré obdržia podmienky súťaže písomne od Sekretariátu DPO SR. HaZZ vyhlási súťaž aj po vlastnej línii prostredníctvom OR HaZZ.

                Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia ÚzO DPO SR v spolupráci s OR HaZZ. Základné školy, centrá voľného času, DHZ sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce poslať na príslušnú ÚzO DPO SR.

                                ÚzO DPO SR vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t. j. 9 kresieb a tieto práce spolu s Vyhodnotením súťaže (podľa tabuľky v prílohe) odošle na Sekretariát DPO SR – do 31. 3. 2019.

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie resp. vek
  2. menom a priezviskom autora
  3. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  5. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

                Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2019, ktorú vymenujú generálny sekretár DPO SR a  prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

               Školy víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

                Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci september 2019.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top