Téma súťaže: „Záchrana osôb z vodnej hladiny“

Termín súťaže: október 2019 - marec 2020

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

I.kategória – materské školy

II. kategória – základné školy I. stupeň (1. – 4. ročník)

III. kategória – základné školy II. stupeň (5. – 9. ročník)

Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, internetovej stránky DPO SR ako aj prostredníctvom územných organizácii DPO SR, ktoré obdržia podmienky súťaže od Sekretariátu DPO SR. Hasičský a záchranný zbor vyhlási súťaž aj po vlastnej línii prostredníctvom okresných riaditeľstiev HaZZ.

Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR v spolupráci s okresnými riaditeľstvami HaZZ. Základné školy a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce zaslať na príslušnú ÚzO DPO SR. ÚzO DPO SR vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t. j. 9 kresieb a tieto práce odošle na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2020.

Každá práca musí byť označená:

  1. číslom kategórie a vekom
  2. menom a priezviskom autora
  3. presným názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  5. kontaktnou osobou a telefónnym číslom

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2020, ktorú vymenuje generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik              a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci jún 2020.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top