Z O Z N A M
zástupcov KV DPO SR zvolených do
Republikovej kontrolnej a revíznej komsie DPO SR
     
  Zastúpený kraj Funkcia Meno - priezvisko 
  Prešovský predseda RKaRK DPO SR Ing. Jozef Kovalčík
  Bansko-bystrický člen RKaRK DPO  Ing. Eva Mračková, PhD.
  Bratislavský člen RKaRK DPO  Jozef Šturdzík
  Trnavský člen RKaRK DPO  JUDr. František Feher
  Trenčiansky člen RKaRK DPO  Emília Holičková
  Nitriansky člen RKaRK DPO  Renáta Gregorová
  Žilinský člen RKaRK DPO  Milan Michalka
  Košický člen RKaRK DPO  Ing. Gerhard Ballasch