2. zasadnutie Snemu DPO SR 11.11.2017 v Trenčíne

 pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 2. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 11.11.2017
 pdf1  Odpovede na diskusné prispévky 

Go to top