8. zasadnutie Snemu DPO SR 12.12.2020 v Bratislave

pdf1  Správa i činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 8. zasadnutí Snemu DPO SR 12.12.2020
  Odpoveď na diskusné vystúpenie člena snemu

 

 

 6. zasadnutie Snemu DPO SR 9.11.2019 v Bratislave

pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 6. zasadnutí Snemu DPO SR 9.11.2019  
 pdf1

Odpovede na diskusné vystúpenia členov snemu

 

 

 5. zasadnutie Snemu DPO SR 27.04.2019 na Teplom Vrchu

pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 5. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 27.04.2019 
pdf1  Odpovede na diskusné príspevky 

 

 

4. zasadnutie Snemu DPO SR 24.11.2018 v Bratislave 

 pdf1 Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 4. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 24. 11. 2018
 pdf1 Odpovede na diskusné príspevky
 pdf1 Odpovede na diskusné príspevky

 

 

3. zasadnutie Snemu DPO SR 21.04.2018 v Bratislave 

 pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 3. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 21. 04. 2018
pdf1   Odpovede na diskusné príspevky

 

 

 2. zasadnutie Snemu DPO SR 11.11.2017 v Trenčíne

   
 pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 2. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 11.11.2017
 pdf1  Odpovede na diskusné príspevky