Ochrana lesov pred požiarmi

Identifikácia projektu: Spoločné prípravné činnosti na živelné pohromy v regióne Komárom - Komárno

Project ID: Joint preparation activities for natural disasters in the Komárom - Komárno region

 pdf1 Ochrana lesov pred požiarmi

 


Prevencia na ochranu lesov pred požiarmi

Názov projektu: Spoločné preventívne činnosti proti lesným požiarom v regióne Komárom - Komárno

Projekt ID: Joint prepredness activities for wildfires in Komarom-Komarno region

 pdf1  Prevencia na ochranu lesov pred požiarmi

 

 

 

 


EU

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

 

Názov predmetu zákazky:

" Nábytok "

 

 pdf1
word icon   Príloha č. 1 Výzvy

 

 

 


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

Názov predmetu zákazky: 

„Ubytovanie a strava pre účastníkov výcviku na vode“

 

pdf1  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYVÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 word icon  NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

 

 


 

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

 

 

 

pdf1   Výzva na predloženie cenovej ponuky - Spracovanie, grafická úprava a tlač príručky
 word icon  Príloha č. 1 Výzvy - CENOVÁ PONUKA pre zákazku „Spracovanie, grafická úprava a tlač príručky“
 pdf1  Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publicita projektu a propagácia činnosti žiadateľa
 word icon  Príloha č. 1 Výzvy - CENOVÁ PONUKA pre zákazku „Publicita projektu a propagácia činnosti žiadateľa“

 

 

 


 

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

"Výcvik bezpečnej jazdy pri krízových situáciách“ pre projekt „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přezhraničním prostoru“, kód projektu 304031D048, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.
 

 

 

 


 

Názov projektu
Zabezpečenie ubytovania a stravy pre medzinárodné akcie mladých hasičov

 

 pdf1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 word icon VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
 word icon

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ pre zákazku „Medzinárodné sústredenie mladých hasičov“

 word icon

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ pre zákazku „Medzinárodný záchranársky kurz“

 


 

Názov projektu
Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru

 

Financovaný prostredníctvom: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 

Vedúci partner projektu: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Sídlo: Moravice 136, 747 84 Moravice

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.uhs.cz

Hlavný cezhraničný partner: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.dposr.sk

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvorenie a prehlbovanie partnerstva miestnych iniciatív zabezpečujúcich odbornú prípravu členov zboru dobrovoľných hasičov v ČR a SR. Aktivity projektu budú podporovať vzájomné stretávanie, školenia, spoločné výcviky a ďalšie kooperačné aktivity, ktorých výstupy majú celospoločensky prínosný dopad v oblasti ochrany zdravia a majetku obyvateľov prihraničia. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia cezhraničného regiónu, konkrétne potom členovia jednotiek zboru dobrovoľných hasičov. Projektu sa zúčastnia zástupcovia zborov dobrovoľných hasičov z Moravskoslezského a Žilinského kraja, jeho realizácia sa však bude dotýkať takpovediac celého prihraničného priestoru, a to vďaka zapojeniu jednotiek zborov dobrovoľných hasičov z ostatných prihraničných oblastí.

Termín realizácie projektu: 10/2016 – 1/2020

 


 

Názov projektu
Zachraňujeme spolu 

 

Financovaný prostredníctvom: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 

Vedúci partner projektu: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava  - Zábřeh

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.kshmsk.cz

Hlavný cezhraničný partner: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.dposr.sk

Cieľ projektu: Projekt nadväzuje na úspešne realizovaný projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2010 s názvom „Spoločne pripravení na pomoc“ a vďaka ktorému bola úspešne rozvinutá spolupráca medzi českými a poľskými dobrovoľnými hasičmi. Projekt chce aplikovať princípy tejto spolupráce aj so Slovenskom. Cieľom je vytvorenie a upevňovanie partnerstva miestnych iniciatív, ktoré sa aktívne venujú práci s mládežou a zvyšovaniu kompetencií v práci s nimi. Aktivity projektu budú podporovať rozvoj vzájomnej spolupráce inštitúcií a výmenu skúseností z oblasti práce s deťmi a mládežou prostredníctvom názorných a reálnych situácií. Projekt sa bude realizovať v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji.

Termín realizácie projektu: 10/2016 – 6/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top