obchod 2

Vyúčtovanie poskytnutej finančnej podpory z prostriedkov DPO SR pre rok 2024 - tlačivá budú pridané v aktuálnom čase

     pdf1 Manuál k použitiu a vyúčtovaniu dotácie

     pdf1 Tabuľka k vyúčtovaniu dotácie                                word icon Tabuľka k vyúčtovaniu dotácie

Pridelenie identifikačného čísla pre DHZ
     word icon  Tlačivo

Zápis do registra mimovládnych neziskových organizácií
     excel icon  Tlačivo

 
excel icon  Správa o zásahu
excel icon  Zloženie výboru DHZ
word icon  Prihláška za člena DPO SR
word icon  Prihláška za člena MH
word icon  Návrh na udelenie Čestnej zástavy DPO SR
word icon  Návrh na udelenie titulov DPO SR
word icon  Návrh na udelenie Radov DPO SR
word icon  Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR

word icon  Návrh na udelenie vyznamenaní KO DPO SR

word icon  Návrh na udelenie vyznamenaní ÚzO DPO SR
word icon  Návrhy na povýšenie
word icon  Prihláška na získanie odznaku odbornosti Vedúci hasičskej mládeže
word icon  Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce
word icon  Prihláška na získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR
word icon  Prihláška na získanie odznaku odbornosti Hasič
excel icon  Zberný doklad
excel icon  Ekonomické tlačivá
excel icon  Evidencia dochádzky
pdf1  Hromadný cestovný príkaz
pdf1  Oznámenie škodovej udalosti v úrazovom poistení
pdf1  Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu

 

HLÁSENIA PRE ROK 2024

pdf1  Hlásenie o činnosti ÚzO DPO SR
word icon  Hlásenie o územnej súťaži DHZ
word icon  Hlásenie o územnej súťaži hasičského dorastu
word icon  Hlásenie o územnom kole hry Plameň
word icon  Hlásenie o súťaži pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov

 

 

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ bol spracovaný na základe požiadavky pre jednotné hodnotenie podujatí organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky.

Cieľom zaradenia tohto formulára do dokumentácie DPO SR je kvalitatívne vyhodnotenie činností v jednotlivých regiónoch. Toto vyhodnotenie bude nasmerované do dvoch základných oblastí:

    • metodická pomoc a podpora pri organizácii jednotlivých podujatí,
    • pri periodických akciách ako podklad pre kalendár podujatí organizovaných jednotlivými zložkami DPO SR.

Metodika práce s formulárom

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ je prednostne určený pre členov snemu.
Člen snemu, na základe svojho rozhodnutie vyberá podujatie, ktoré prostredníctvo formulára vyhodnotí. Po vyplnení formulára prekonzultuje závery hodnotenia s usporiadateľom podujatia.

Formulár sa spracováva v dvoch výtlačkoch, s podpisom hodnotiaceho a usporiadateľa.
Výtlačok číslo 1 zostáva usporiadateľovi, výtlačok číslo 2 sa odosiela na sekretariát DPO SR. Výtlačok číslo 1 môže spracovateľ usporiadateľovi odovzdať ihneď po skončení podujatia, alebo môže uvedený výtlačok doručiť usporiadateľovi dodatočne. Výtlačok číslo 2 môže byť spracovaný v elektronickej podobe a odoslaný na sekretariát DPO SR prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).
Rozbor výsledkov hodnotiacej činnosti bude pravidelne zaraďovaný do rokovania prezídia DPO SR a snemu.
Prezídium DPO SR odporúča využitie formulára pre všetky organizačné články DPO SR.

word icon 

Formulár - Vyhodnotenie podujatia

 

pdf1

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top