obchod 2

   Dňa 26.04.2024 bola v spolupráci s našou organizáciou a renomovanou spoločnosťou v oblasti sprostredkovania poistenia CORDATA, s.r.o. člena skupiny RENOMIA s.r.o. a poisťovňou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu podpísaná skupinová zmluva Poistenie Zodpovednosti za škodu na veci, ktorú spôsobí člen dobrovoľného hasičského zboru obce svojim konaním alebo nekonaním pri plnení úloh dobrovoľného hasiča, a to výlučne na veciach, ktoré dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely ochrany pred požiarmi  a ochrany pred katastrofami (majetok obce, Ministerstva vnútra SR a jeho zložiek, Hasičského a záchranného zboru)

 

Ako si uzatvoriť poistenie

   K poisteniu je možné pristúpiť jednoducho elektronickou formou a to vyplnením POISTNÉHO FORMULÁRA a následnom zaplatení poistného. Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte na vami uvedenú mailovú adresu potvrdenie o zaradení do poistenia. Prosím nezabudnite uhradiť poistne. Všetky potrebne informácie sú v potvrdzujúcom maily.

Základné parametre poistenia

   Poistenie sa dojednáva pre prípad Zodpovednosti za škodu na veci, ktorú spôsobí člen dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorá je spôsobená jeho konaním alebo nekonaním pri plnení úloh dobrovoľného hasiča v nasledovnom rozsahu:

  • pre riziko poškodenia alebo zničenia,
  • pre inú následnú majetkovú ujmu, ktorá bezprostredne vyplýva z poškodenia alebo zničenia veci, ktorú dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely ochrany pred požiarmi a ochrany pred katastrofami (majetok obce, Ministerstva vnútra SR a jeho zložiek, Hasičského a záchranného zboru),
  • a to len v prípade, ak za takúto škodu podľa platných právnych predpisov Poistený zodpovedá, a za ktorú si dobrovoľný hasičský zbor obce uplatnil oprávnený nárok na náhradu škody a Poistený tento nárok dostatočne preukázal.

Škodou na veci nie je jej strata, ani jej krádež alebo lúpež. Vecou nie sú peniaze, zmenky, cenné papiere ani ceniny.

Limit poistného plnenia:          8 000,- EUR

Výška poistného:                   48,- EUR za rok

Spoluúčasť:                             30,- EUR a 150 EUR na motorových vozidlách a strojoch

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top