obchod 2

Postup hlásenia PU z poistnej zmluvy číslo 9059806134 Zodpovednosti za škodu na veci dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorú spôsobí člen Dobrovoľného hasičského zboru obce

Čo budete potrebovať k nahláseniu poistnej udalosti

Číslo poistnej zmluvy 9059806134

 • Údaje o poistenom
 • Dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • Údaje poškodeného, alebo svedkov vrátane ich kontaktných údajov
 • Popis poškodenej veci a predpokladanú výšku škody
 • Adresu miesta vykonania obhliadky poškodenej veci, kontaktnú osobu a telefonický kontakt
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme pri hlásení PU:
  • Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu
  •  fotodokumentácia, prípadne filmový záznam

 

Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti

 • Informujte poškodeného o spôsobenej škode a o svojom zodpovednostnom poistení
 • Ak je to možné:
  • zachovať stav, ktorý bol spôsobený škodovou udalosťou pre nevyhnutné šetrenie Generali poisťovne
  • zabrániť ďalšiemu zväčšovaniu sa škody
 • Zabezpečte dôkazné materiály k príčine a rozsahu vzniknutej škody (napr. fotodokumentáciu, filmový záznam, zabezpečenie svedkov a pod.).
 • Bez zbytočného odkladu oznámte škodu poisťovni tak že vyplníte spolu s poškodeným tlačivo OZNÁMENIE ŠKODY Z POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU“, ktoré podpíše poistený spolu s poškodeným a následne ho naskenujte (bude slúžiť spolu s fotodokumentáciou ako príloha k hláseniu škody poisťovni)
 • Pripravte si fotodokumentáciu, príp. filmový záznam
 • Škodu nahláste online na hlavnej stránke GENERALI v sekcii „SLUŽBY“ klikom na možnosť „Nahlásiť poistnú udalosť“ /Zodpovednosť / Občan / Nahlásiť online

oznam

 

Prípadne použite tento link: HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - BEŽNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

 • Po zaevidovaní PU bude podľa inštrukcií poisťovateľa vykonaná obhliadka poškodenej veci. Na základe obhliadky bude stanovený ďalší postup.

 

V prípade nejasnosti kontaktujte:

Petr Angst

konateľ spoločnosti

CORDATA, s.r.o., Františkánska 3, 917 01  Trnava

mobil: +421903 191 454

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

              

Oliver Halmo

konateľ spoločnosti

CORDATA, s.r.o., Františkánska 3, 917 01  Trnava

mobil: +421 903 516 660

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top